Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Aanbod in de regio ZHZ

"Iemand met autisme is anders, maar geen twee personen met autisme zijn hetzelfde. Autisme betekent een leven lang anders".

Herkenning, erkenning en samen doen
Autisme heeft invloed op alle terreinen van het leven. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de persoon met autisme zelf. Maar ook voor de omgeving van de persoon. Belangrijk is herkenning, erkenning en samen doen. Lees meer over autisme in 'Autisme in het kort' of bekijk het filmpje 'Wat is autisme?'' .

Mensen met autisme en professionals zoeken informatie
Mensen met autisme, ouders, partners en/of familieleden willen graag weten bij wie ze terecht kunnen bij een vermoeden van autisme, diagnoase, na de diagnose en/of op een later moment als er iets verandert in hun leven.

Hulpverleners (diagnostici, behandelaars en begeleiders), leerkachten, werkgevers willen ook graag weten wat mogelijkheden zijn op andere terreinen/domeinen. Weten wie wat doet en waar stimuleert de samenwerking. Ook kan je dan beter  mensen met autisme adviseren.

Wat vind je op dit deel van de website
Er is veel informatie over autisme en er is veel mogelijk op het gebied van ondersteuning en zorg aan mensen met autisme. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid. De aangesloten organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid worden per categorie getoond als zij een aanbod hebben. Bij de omschrijving vind je altijd de link naar de website van de organisatie en naar de 'eigen pagina'

Op dit moment (juli-september 2017) worden alle organisaties gevraagd deze pagina actueel te maken.

Andere bronnen om te zoeken naar aanbod en ontwikkelingen in de regio en Nederland

Mogelijkheden om gerichter te zoeken dan google zijn:
Autismedigitaal - links

Overzicht van websites en bronnen die relevant zijn voor Nederlanders geïntereseerd in autisme.

Autismevriendelijk Nederland

Meer dan 150 artikelen over autisme en initiatieven op het gebied van autismevriendelijkheid.


Deze website richt zich op twee doelgroepen:

- volwassenen met een vorm van autisme en hun omgeving

- professionals of vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het opzetten en verbeteren van een initiatief op het gebied van autismevriendelijk

 

 

Informatie   en advies door de NVA

Vragen over autisme - de vragen worden beantwoord door getrainde,   ervaringsdeskundige vrijwilligers

Balans zoek en vind

Balans Zoek&Vind is hét platform waar aanbieders van zorg, onderwijs of aanbieders in algemeen, met als specialisme ontwikkelingsstoornissen, gevonden kunnen worden door de bezoekers van onze websites. Ben je consument? Dan krijg je een helder overzicht en keuzemogelijkheid. Als aanbieder krijg je een mooi podium om jezelf in de spotlights te zetten. Kortom; Balans Zoek&Vind verbindt.

WTA

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen.

 

Autisme online

Via autisme.online worden professionals en belanghebbenden geinformeerd over laatste ontwikkelingen en nieuws.

Autismewegwijzer

Informatie over de invloed van autisme in het dagelijks leven en hoe je   jezelf kunt blijven in een samenleving die steeds hogere eisen stelt.

Wat vind ik

Overzicht van aanbod rond autisme. Denk aan zorgaanbieders, apps,   boeken of websites.

U aan zet!

 

Beter leren omgaan met mensen met autisme of inspiratie opdoen en echt   vanuit hen leren kijken.

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar

Autismevriendelijk Nederland

Deze website wordt geschreven door Arie en Frederik Boven, twee tweelingbroers met een autismediagnose. Zij willen bijdragen aan een autismevriendelijk Nederland door onze kennis en ervaringen te delen.

 


De website wordt regelmatig geactualisereerd. Mocht je iets willen toevoegen, veranderen of zie je niet werkende linken geef dit dan door aan Nel Hofman .

  23 augustus 2017