Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Ambulante begeleiding

De onderstaande organisaties hebben een aanbod rondom 'Ambulante begeleiding'.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vaak mogelijk om bij een organisatie voor verstandelijke beperking ambulante begeleiding te krijgen.

 

Antes Antes

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van de specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie. Tevens kan er binnen Antes passende zorg worden geleverd voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het liefst behandelen ze thuis (ambulant) of dichtbij huis (poliklinisch). Als een opname noodzakelijk is, kunnen patiënten terecht in gespecialiseerde klinieken. Zo wordt er passende zorg geboden voor volwassenen, jongeren en ouderen in de regio Rotterdam-Rijmond Nieuwe waterweg Noord, Drechtsteden, Ablasserwaard-Vijfheerenlanden en de Zuid-Hollandse eilanden.

Heeft u vragen over autisme? Of heeft u last van psychische klachten? Dan bent u bij Antes aan het juiste adres.

LEES MEER
Website Antesgroep.
Pagina Antes
Bbzrijnmond BBZ Rijnmond

BBZ Rijnmond

BBZ Rijnmond is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van cliënten met AD(H)D, ASS, afgeleide problematiek en complexe gezinssituaties. Wij bieden binnen onze instelling specialistische zorg aan zowel kinderen, volwassen en gezinnen met een optimale samenhang in het zorgaanbod.

LEES MEER
Website BBZ Rijnmond
Pagina BBZ Rijnmond

Update: 01-08-17

Boba autismegroep 2018.png Boba Autismegroep

Boba biedt zorg aan mensen met autisme en een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend, en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen zij maatwerk.

Zeven divisies

De zeven divisies van Boba zorgen voor de onderdelen van het maatwerk. De divisies zijn


Boba heeft als doel mensen met autisme en hun omgeving de best mogelijke zorg te bieden. Bij Boba werken mensen die goed zijn in autisme. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We werken ook graag samen, met mensen in jouw eigen omgeving maar ook met andere organisaties en instanties.

Coachpoint Coach-Point

Coach-Point is een GGZ-instelling gevestigd in Krimpen a/d IJssel met diverse locaties in de regio Rijnmond. Coach-Point biedt specialistische begeleiding aan meervoudige, complexe, psychiatrische gezinnen en/of individuen. Denk hierbij aan cliënten met ernstige psychiatrische problemen die de regie kwijt zijn over hun eigen leven. De zorg vindt plaats op wisselende tijden, eventueel meerdere keren per dag, en in de leefomgeving van de cliënt.

 

LEES MEER
Website Coach-Point
Pagina Coach-Point

Update: 01-08-17

Deviaa Deviaa

Deviaa is het begeleidingscentrum voor Arbeid, Onderwijs en Gezin. Deviaa heeft op alle drie van deze leefgebieden ook een zgn. 'Autisme-lijn'. Dat wil zeggen; Ieder traject wat Deviaa aanbied, is op maat beschikbaar voor iemand met Autisme.

Daarnaast biedt Deviaa ook trainingen en workshops die vooral gericht zijn op de mensen die om de persoon met Autisme heen staan. Denk bijvoorbeeld aan de Partnercursus Autisme, de Workshop Autisme en Gamen, een brussen begeleidingstraject en opvoedingsondersteuning voor onders van.

LEES MEER
Website Deviaa
Pagina Deviaa
Devlugtcoaching Devlugtcoaching

Devlugtcoaching biedt begeleiding aan mensen met autisme en een intensieve hulpvraag. Ook hulpverleners die behoefte hebben aan ondersteuning op gebied van autisme spectrum stoornissen kunnen een beroep doen op de expertise van Johan. Het werkgebied is Zuid Holland en Zeeland. Ook zijn er vakantie- en trainingsmogelijkheden in Zuid Frankrijk. Op verzoek kan Devlugtcoaching paarden of honden inzetten tijdens een coachingtraject.

 

LEES MEER
Website Devlugtcoaching
Pagina Devlugtcoaching

Nieuws: 22-01-2018 Devlugtcoaching sluit aan bij het Autismenetwerk ZHZ

Eddee Eddee Zorgverlening

ADHD en autisme geven beperkingen op diverse leefgebieden. Eddee Zorgverlening is een christelijke zorginstelling en helpt de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren met deze beperkingen te vergroten. Niet de beperkingen, maar de competenties van cliënten staan hierbij centraal. Samen met het gezin vergroten we de draagkracht.

LEES MEER
Website Eddee Zorgverlening
Pagina Eddee Zorgverlening
Stek Jeugdhulp Enver

Enver (voorheen Stek Jeugdhulp) werkt met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van hun problemen bij opgroeien en opvoeden. Dit doen we in gezinnen thuis, in de kinderopvang, op school en in kleinschalige voorzieningen met diverse vormen van ambulante hulp, met dagbehandeling en 24 uurs zorg. Dag in dag uit. Met enthousiaste en betrokken medewerkers die graag het verschil maken.

LEES MEER
Website Stek Jeugdhulp
Pagina Stek Jeugdhulp
Happykidscare Happy Kids Care

Happy KidsCare is gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen waarbij problematiek aanwezig is voortkomend uit de diagnose AD(H)D en ASS.

In een ontspannen omgeving worden kinderen begeleid, zodat ze spelenderwijs nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Happy KidsCare biedt logeerbegeleiding, ambulante begeleiding en groepsbegeleiding aan.

 

LEES MEER
Website Hapy Kids Care
Pagina Happy Kids Care

Nieuwsbrief februari 2018

Graag informeren we je over de aankomende activiteiten voor de gezinnen waarbij problematiek aanwezig is voortkomend uit een diagnose ASS/ ADHD.

De activiteiten zijn speciaal voor ouders, verzorgers en kinderen tussen de 6-18 jaar. Happy KidsCare heeft als doel om de ouders & kinderen weer een happy life te geven, zodat ze zich staande weten te houden in deze maatschappij.

Jados Jados

JADOS (Just A Different Operating System) is de overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA. JADOS is een samenwerkingsverband tussen de drie organisaties waarbinnen alle kennis en ervaring over wonen, studeren, werken en leven met autisme wordt gebundeld. De onderlinge samenwerking zorgt bovendien voor efficiency en de kwalitatieve borging van de dienstverlening. Hierdoor houden we de zorg voor mensen met autisme in verschillende levensfases toekomstbestendig.

 

LEES MEER
Website Jados
Pagina Jados
 

IVA bestaat 5 jaar

Nieuwsbrief IVA april 2018

Nieuwsbrief IVA maart 2018

Nieuwsbrief IVA - december 2017

Nieuwsbrief Capito maart 2018

Nieuwsbrief Capito - december 2017

Nieuwsbrief Stumass - maart 18

Nieuwsbrief Stumass - december 2017

Kompass Logo KompAss

Wij van KompAss zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. KompAss biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf in Rotterdam en omgeving.

Binnen KompAss hanteren wij geen leeftijdsgrens. Autisme heb je je leven lang en in elke levensfase brengt het weer andere hulpvragen en behoeften met zich mee. Onze begeleiders kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden.

LEES MEER
Website KompAss
Pagina KompAss
Kummeling Begeleiding Kummeling begeleiding

Kummeling Begeleiding is een kleinschalige organisatie in Dordrecht en werkt in de gehele regio ZHZ. Zij bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf aan voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme.

Tevens bieden zij ouderbegeleiding en begeleiden zij cliënten met andere vormen van ontwikkelingsstoornissen. Kummeling Begeleiding werkt vanuit de visie dat iedere cliënt een eigen aanpak nodig heeft om zijn zelfredzaamheid te vergroten. Daarom stemmen zij verschillende methodieken af die passen bij de hulpvraag.

LEES MEER
Website Kummeling begeleiding
Pagina Kummeling begeleiding
Pameijer Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

LEES MEER
Website Pameijer
Pagina Pameijer

 

 

 

Praktisch Autisme Praktisch Autisme

Barbara de Leeuw is er met Praktisch Autisme voor mensen met een vorm van autisme en hun partners/ouders en leert je om te gaan met autisme en de stappen die je daarvoor kunt nemen d.m.v. begeleiding.
Daarnaast biedt Barbara ook lezingen aan iedereen in de omgeving; ouders, partner en professionals. Zij gaat hierbij uit van maatwerk en een respectvolle communicatie en omgang.

“Praktisch” staat voor bruikbaar in de praktijk. Concreet en duidelijk. Vooral geen moeilijk “gedoe”.
Begeleiding wordt ambulant gegeven. Lekker in je eigen huis (in Rotterdam e.o.) of via Skype (landelijk).

 

LEES MEER
Website Praktisch Autisme
Pagina Praktisch Autisme
Zorg Andersom Zorg Andersom

Zorg Andersom is een kleinschalige zorgorganisatie die gespecialiseerde hulp biedt aan ouders en de omgeving van zorgintensieve kinderen. Wij zorgen andersom.
In de regio Rotterdam helpen wij ouders door middel van ambulante ouderbegeleiding en training.

Dit doen zij voor ouders van een kind met onder meer autisme, ad(h)d, angst, depressie, verstandelijke beperking of andere aan het spectrum verwante gedragsproblematiek. Voor ouders die wensen dat de zorgzwaarte die er is, minder zwaar gaat voelen en hierbij hulp vragen.

LEES MEER
Website Zorg Andersom
Pagina Zorg Andersom