Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Cursus of training

De volgende organisaties hebben aanbod voor cursus/training voor mensen met autisme en/of hun ouders, partner, broertjes/zusjes:

 

 

Koninklijke Aurisgroep Auris

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Dat kun je breed zien: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen.

Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

Auris biedt onderwijs op de eigen scholen (SO en VSO) en middels Ambulante Begeleiding op reguliere scholen, in het speciaal basis onderwijs en in cluster 3 of cluster 4 scholen. De Auris locaties zijn gevestigd in Zuid Holland, West Brabant, Utrecht en een deel van Noord-Holland.

Auris biedt kinderen met autisme bij wie ook een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld en bij wie de communicatieve beperking voorop staat, begeleiding binnen (V)SO scholen en middels Ambulante Begeleiding in andere onderwijsvormen.

 

LEES MEER
Website Auris
Pagina Auris
Boba levensloopbegeleiding 2018.png Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heeft als missie om de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis, zoveel als mogelijk te vergroten.
 
Het begeleidingsaanbod stemmen zij af op jouw zorgbehoefte.
Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven.
De coach komt bij je thuis, op school of op het werk.
Op een praktische manier wordt samen met jou gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en zelfregie.


Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij.

 

LEES MEER
Website Boba levensloop begeleiding
Pagina Boba levensloopbegeleiding

Boba Levensloop begeleiding maakt deel uit van Boba Autismegroep:

 • Boba GGZ
 • Boba LevensloopbegeleidingBoba autismegroep 2018.png
 • Boba Passend Onderwijs
 • Boba Opleidingen
 • Boba Kenniscentrum
 • Boba Support
 • Boba Wonen
Deviaa Deviaa

Deviaa is het begeleidingscentrum voor Arbeid, Onderwijs en Gezin. Deviaa heeft op alle drie van deze leefgebieden ook een zgn. 'Autisme-lijn'. Dat wil zeggen; Ieder traject wat Deviaa aanbied, is op maat beschikbaar voor iemand met Autisme.

Daarnaast biedt Deviaa ook trainingen en workshops die vooral gericht zijn op de mensen die om de persoon met Autisme heen staan. Denk bijvoorbeeld aan de Partnercursus Autisme, de Workshop Autisme en Gamen, een brussen begeleidingstraject en opvoedingsondersteuning voor onders van.

LEES MEER
Website Deviaa
Pagina Deviaa
Kompass Logo KompAss

Wij van KompAss zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. KompAss biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf in Rotterdam en omgeving.

Binnen KompAss hanteren wij geen leeftijdsgrens. Autisme heb je je leven lang en in elke levensfase brengt het weer andere hulpvragen en behoeften met zich mee. Onze begeleiders kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden.

LEES MEER
Website KompAss
Pagina KompAss
Meeplus MEE Plus Groep

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.

MEE werkt met de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV). SNV richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van een volwassene, een kind of een gezin.

Ook geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. We reiken oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.

MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

 

LEES MEER
Website MEE Plus
Pagina MEE Alblasserwaard-Vijfherenlanden
Pagina MEE Drechtsteden
Pagina MEE Zuid-Hollandse Eilanden
MEE RR MEE Rotterdam Rijnmond

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE werkt voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel hebben, kunnen ook bij MEE terecht.

LEES MEER
Website MEE Rotterdam
Pagina MEE Rotterdam
MEE ZHN MEE ZHN (Vlaardingen, Schiedam en Maassluis)

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. We hebben geen eigen zorgaanbod, maar geven informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u uiteindelijk zelf weer verder kunt. MEE is specialist in het werken voor mensen met:

 • een verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • chronische ziekte
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • een vorm van autisme

 

LEES MEER
Website MEE ZHN
Pagina MEE ZHN
Middels Hoeksche Waard Middels Hoeksche Waard

Middels is een zelfstandige pedagogische praktijk gevestigd in Numansdorp. Er wordt begeleiding geboden aan kinderen en jongeren bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling extra aandacht vraagt. Kinderen en jongeren die vastlopen op school, stage of werk, moeite hebben met het aangaan en onderhouden van relaties of gedragsproblemen vertonen waardoor ze zich niet prettig voelen.

Middels heeft een specialisatie op het gebied van autisme, aandachtsproblemen en angst gerelateerde problematiek.

 

LEES MEER
Website Middels
Pagina Middels