Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Onderwijs

De volgende organisaties hebben een aanbod voor het onderwijs:

Acato Acato - Stichting Bloemfleur

Acato - Stichting Bloemfleur

Acato is een plek voor jongeren met autisme die hun plekje nog niet hebben gevonden. Bij Acato kunnen leerlingen zich in kleine groepen creatief ontwikkelen of toewerken naar een diploma.

 

LEES MEER
Website Acato
Pagina Acato - stichting Bloemfleur
Artikel AD 29-11-2017  - Jongeren eindelijk met plezier naar school

 

 

Koninklijke Aurisgroep Auris

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Dat kun je breed zien: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen.

Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

Auris biedt onderwijs op de eigen scholen (SO en VSO) en middels Ambulante Begeleiding op reguliere scholen, in het speciaal basis onderwijs en in cluster 3 of cluster 4 scholen. De Auris locaties zijn gevestigd in Zuid Holland, West Brabant, Utrecht en een deel van Noord-Holland.

Auris biedt kinderen met autisme bij wie ook een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld en bij wie de communicatieve beperking voorop staat, begeleiding binnen (V)SO scholen en middels Ambulante Begeleiding in andere onderwijsvormen.

 

LEES MEER
Website Auris
Pagina Auris
Deviaa Deviaa

Deviaa is het begeleidingscentrum voor Arbeid, Onderwijs en Gezin. Deviaa heeft op alle drie van deze leefgebieden ook een zgn. 'Autisme-lijn'. Dat wil zeggen; Ieder traject wat Deviaa aanbied, is op maat beschikbaar voor iemand met Autisme.

Daarnaast biedt Deviaa ook trainingen en workshops die vooral gericht zijn op de mensen die om de persoon met Autisme heen staan. Denk bijvoorbeeld aan de Partnercursus Autisme, de Workshop Autisme en Gamen, een brussen begeleidingstraject en opvoedingsondersteuning voor onders van.

LEES MEER
Website Deviaa
Pagina Deviaa
Stek Jeugdhulp Enver

Enver (voorheen Stek Jeugdhulp) werkt met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van hun problemen bij opgroeien en opvoeden. Dit doen we in gezinnen thuis, in de kinderopvang, op school en in kleinschalige voorzieningen met diverse vormen van ambulante hulp, met dagbehandeling en 24 uurs zorg. Dag in dag uit. Met enthousiaste en betrokken medewerkers die graag het verschil maken.

LEES MEER
Website Stek Jeugdhulp
Pagina Stek Jeugdhulp
Jados Jados

JADOS (Just A Different Operating System) is de overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA. JADOS is een samenwerkingsverband tussen de drie organisaties waarbinnen alle kennis en ervaring over wonen, studeren, werken en leven met autisme wordt gebundeld. De onderlinge samenwerking zorgt bovendien voor efficiency en de kwalitatieve borging van de dienstverlening. Hierdoor houden we de zorg voor mensen met autisme in verschillende levensfases toekomstbestendig.

 

LEES MEER
Website Jados
Pagina Jados
 

IVA bestaat 5 jaar

Nieuwsbrief IVA april 2018

Nieuwsbrief IVA maart 2018

Nieuwsbrief IVA - december 2017

Nieuwsbrief Capito maart 2018

Nieuwsbrief Capito - december 2017

Nieuwsbrief Stumass - maart 18

Nieuwsbrief Stumass - december 2017

Kentalis Kentalis

Kentalis is dé specialist op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen of communiceren. Wij hebben hart, oog en oor voor onze klanten en bieden hulp en behandeling zodat je zo goed mogelijk kunt meedoen in de samenleving. Kentalis biedt behandeling op maat: individueel, thuis of in een groep.

 

LEES MEER
Website Kentalis
Pagina Kentalis
Parnassiabavogroep Sarr (Parnassiagroep)
De Sarr is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De Sarr is HKZ gecertificeerd.

De Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving.

Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is. De Sarr werkt boven-regionaal en heeft een hulpverleningsaanbod voor alle leeftijden en alle intelligentieniveaus.

LEES MEER
Website Sarr
Pagina Sarr
SWV Drechtsteden SWV Drechsteden

In dit Samenwerkingsverband werken ruim veertig basisscholen, twee scholen voor Speciaal basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend onderwijs voor meer dan twaalfduizend leerlingen. Dit doen wij in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

LEES MEER
Website SWV Drechtsteden
Pagina SWV Drechtsteden
SWV Koers VO SWV passend voortgezet onderwijs Koers VO

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 24 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam in de regio Rotterdam en bestaat uit 14 gemeenten.

Een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

Koers VO stelt samenwerken centraal, want alleen door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en ouders kunnen we onze missie waarmaken: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

LEES MEER
Website SWV Koers VO
Pagina Koers VO

Nieuwsbrief juli 2018

 • Vooraankondiging Koers VO Kick-off bijeenkomst ‘Van verbinden naar aanpakken’
 • Koers VO ondersteuningsplan 2018-2022 op website
 • Definitief rapport Onderwijsinspectie Koers VO 2018
 • Passend onderwijs op mijn school: Nanda Verburg van IJsselcollege Pelikaanweg
 • Samen met ouders bereikt u meer: Waarom de workshop ‘Samenwerken met ouders’?
 • Het is leuk als het niet regulier is: Ed van Rossum stopt als consulent van het Koersloket
 • Betere advisering voor overstap groep 8 naar middelbare school

Nieuwsbrief mei 2018 - In deze niewsbrief

 • Passend onderwijs op mijn school: Jogien Verweij van Gemini College Lekkerkerk
 • Variawet: meer maatwerk voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen
 • Informatiebeveiliging en privacy binnen samenwerkingsverband Koers VO
 • Praktische informatie voor scholen

Nieuwsbrief februari 2018  - In deze nieuwsbrief:

 • Passend onderwijs op mijn school: Marcel van Dijk van Vak College Hillegersberg
 • Bespreek met ouders wat hun kind nodig heeft
 • Expertisepool biedt specialistische hulp op school
 • Onderzoek MOVING: overstap po-vo bij leerlingen met autismespectrumproblemen
 • Aandacht voor jongeren met depressieve klachten
 • Ondersteuningsplan 2018-2022: Koers VO in overleg met samenwerkingspartners in de regio Rotterdam
 • Praktische informatie voor scholen  

 

SWV Dordrecht SWV Passend Onderwijs Dordrecht

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerkingsverband voor de scholen van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs in Dordrecht.

 

LEES MEER
Website SWV Passend onderwijs Dordrecht
Pagina SWV Passend onderwijs Dordrecht
Yulius Autisme Yulius

Yulius Autisme biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Op het gebied van diagnostiek bieden we ook Second Opinions aan. Yulius Autisme wil, samen met haar ketenpartners, autisme op zo jong mogelijke leeftijd vaststellen. Jonge mensen ontwikkelen zich nog sterk. Autisme heeft een biologische oorzaak en is niet te genezen. Maar als je al vroeg weet dat je autisme hebt, kun je door de juiste behandeling te volgen heel goed met autisme leren leven. Onze behandelingen hebben altijd als doel de ontwikkeling te stimuleren zodat de mens met autisme zo zelfstandig mogelijk kan leven.

 

LEES MEER
Website Yulius
Pagina Yulius