Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.

ASVZ heeft een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Zij hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft.

ASVZ heeft een gevarieerd pakket van zorg en diensten opgebouwd en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten.

Wat doet ASVZ?

ASVZ beschikt op tientallen locaties over een diversiteit aan woonvormen, van meer tot minder beschut. Tevens is er een grote variëteit aan dagactiviteiten.

Daarnaast kent de organisatie verschillende vormen van ambulante zorg- en dienstverlening, waaronder:

  •     begeleiding bij het zelfstandig wonen
  •     gezinsondersteuning
  •     pedagogische gezinsbegeleiding
  •     logeer-, vakantie- en weekendopvang
  •     gezinshuizen

Ook leveren zij specialistische vormen van begeleiding en behandeling zoals:

  •     specifieke medische en pedagogische zorg
  •     tandartszorg
  •     aangepaste fysiotherapie
  •     diverse therapievormen.

Triple C

Methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben.

Autismeteam

Tevens heeft ASVZ een autismeteam.Een team met jarenlange ervaring en deskundigheid. Vanaf 2017 hebben zij een Vernieuwde werkwijze (feb 2017)

Aanmelding van zowel interne als externe vragen rondom autisme verlopen centraal via het algemene aanmeldingsformulier voor diagnostiek en behandeling bij het secretariaat Zorgondersteuning ASVZ.

 

Folders, flyers en/of linken van producten ASVZ
Diagnostiek
Behandeling
Ambulante ondersteuning
Onderwijs
Dagcentra
Werk

 

Overig

Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen bij ASVZ terecht voor vragen naar zorg in natura en inkoop van zorg met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB).

ASVZ is aangesloten bij Carante Groep, een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige regionaal werkende organisaties in de zorgsector.

 

Update 23 oktober