Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Auriga - 's Heerenloo

Auriga is een orthopedagogisch behandelcentrum in Dordrecht, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Met als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan leven. We bieden ondersteuning en behandeling/begeleiding in de thuissituatie, naschoolse dagbehandeling, training, therapie, observatie, onderzoek & diagnostiek en arbeidstraining.

De woning / het gebouw

Afhankelijk van de (zorg)vraag kijken we samen met de cliënt en zijn omgeving naar welke dienstverlening het beste aansluit. Als dat een woonplek betreft, zijn er verschillende mogelijkheden op diverse locaties in Dordrecht en Zwijndrecht.

Voor wie

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen, die beperkt sociaal redzaam zijn en vaak worden overvraagd. In onze zorgverlening is een positieve benadering steeds het uitgangspunt, waarbij de mogelijkheden centraal staan. Wij stimuleren de eigen regie en zelfredzaamheid van de jongere. Samen met zijn of haar omgeving kijken we wat de hulpvraag is en welke doelen ze willen bereiken.

Verzorgingsgebied

's Heeren Loo biedt deze zorg/dienst aan vanuit Dordrecht en Zwijndrecht.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact met Auriga op.


Folders, flyers en/of linken van producten Auriga
Diagnostiek en behandeling

MFC de Paladijn

Diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking. (Auriga in samenwerking met Yulius)

Behandeling

Kick LVB  (Pilot)

Kortdurende Interventie en Consultatie voor Kinderen en
jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking

Begeleiding Hulp en ondersteuning thuis Auriga
Wonen Diverse  locaties in Dordrecht en Zwijndrecht

Update 20 oktober