Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Behandeling en psycho-educatie

Een autismepectrumstoornis wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. De hersenen van mensen met autisme functioneren daardoor anders. Mensen met autisme hebben beperkingen in de sociale interactie. Daarnaast zijn er beperkingen in verbale en non-verbale communicatie en in het verbeeldings- en voorstellingsvermogen. Alle mensen met autisme ervaren op hun eigen manier hun beperkingen en problemen.

Autisme is niet te genezen, er zijn wel gerichte behandelingen mogelijk.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid aan behandelingsmethoden sterk toegenomen. Bij de huidige stand van de wetenschap is autisme dus niet te genezen. Dit neemt niet weg dat een gespecialiseerde behandeling en psycho-educatie kan leiden tot:

  • verbetering van de situatie;
  • vermindering van klachten;
  • toename van inzicht.

Hoe vroeger de behandeling van autisme begint, hoe beter een kind/jongere/volwassene zich kan ontwikkelen (binnen de grenzen van haar/zijn autisme).

Aanbod behandeling van de aangesloten organisaties in de regio Zuid- Holland Zuid 

  Product/aanbod Organisatie

Jonge kind   

Vroegbehandeling kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Koninklijke Kentalis - De Medeklinker
Baby- en peuterpoli Yulius Autisme
   
   
   

Kinderen 5-12      

BEN-Therapie, TOM-Training, hoogbegaafdheid en speltherapie Autismepraktijk Rotterdam
Naschoolse en deeltijdbehandeling bij een aantoonbare spraaktaalachterstand Koninklijke Kentalis - De Medeklinker
Flyer diagnostiek en behandeling Virenze-boba Virenze Boba
Poli autisme kinderen en jeugdigen Yulius
Deeltijdbehandeling Orion Yulius
Klinische behandeling De Klaver/ De Zonnewijzer Yulius
Klinische behandeling Diamant  Yulius
   

Kinderen 10-18/21         

Deeltijdbehandeling Poema  Yulius
Deeltijd autisme Dordrecht Yulius
Deeltijdbehandeling het Tij (niet te verwarren met onderwijs Het Tij) Yulius
Structuurklas ICT Yulius
Klinische behandeling Arend Yulius
Klinische behandeling Adelaar Yulius
Klinische voortgezette behandeling Condor  Yulius
Klinische behandeling De Steiger  Yulius
Deeltijdbehandeling Dordrecht Yulius

Groepstraining Cognitieve Gedragstherapie

Yulius
   

Volwassenen

  
Copingtechnieken Sarr
Groepstraining Cognitieve Gedragstherapie Sarr
   
   

Verstandelijke beperking

Diagnostiek en behandeling in regioteams ASVZ

 

 

Meer regionaal of landelijke aanbod kun je vinden in Sociale kaarten: