Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Boba LevensloopBoba levensloopbegeleiding 2018.pngbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heeft als missie om de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis, zoveel als mogelijk te vergroten.
 
Het begeleidingsaanbod stemmen zij af op de zorgbehoefte. Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven.
De coach komt bij mensen thuis, op school of op het werk. Op een praktische manier wordt samen met de persoon met autisme gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en zelfregie.

"Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij".

Wat is levensloopbegeleiding? 

Levensloopbegeleiding richt zich in het algemeen op:

 • Ondersteuning in het dagelijks leven
 • Begeleiden van mantelzorger en vrijwilliger
 • Passend onderwijs en opleidingen vinden
 • Toeleiding naar arbeid
 • (Zelfstandig) wonen in de eigen omgeving
 • Nuttig besteden van vrije tijd

Voor wie?

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Zij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met een ASS vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat - bijvoorbeeld omdat je ouder wordt - passen zij de begeleiding hierop aan.

Ik heb geen problemen met veranderingen maar met mensen die mij proberen te veranderen.

Folders/flyers en/of directe linken van producten Boba Levensloop begeleiding

Levensloopbegeleiding tot 18 jaar

 

Waar werken zij samen met jou aan tot je 18e jaar?

 • Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Zinvolle bezigheden vinden en behouden
 • Communiceren
 •  Verminderen van stress

Levensloopbegeleiding na 18 jaar

Waar werken zij samen met jou aan vanaf 18 jaar?

 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
 • Het verminderen van stress
 • Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
 • Zo zelfstandig mogelijk wonen
 • Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden
Ook aandacht voor het gezin en de omgevin Boba Levensloopbegeleiding ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Ouder(s) en de Levensloopcoach werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan praktische ondersteuning op allerlei gebieden: persoonlijke verzorging, communicatie, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in (de nabije omgeving van) het gezin, op school of in het verenigingsleven.
Bouwen aan jouw netwerk en vangne Wij vinden het vanzelfsprekend om belangrijke anderen (bvb. familie, kennissen en hulpverleners) uit jouw omgeving te betrekken bij de begeleiding. Een actief en activerend netwerk kan van groot belang zijn om hulpverlening goed te organiseren.

Boba streeft een behandelondersteunende samenwerking na. Onze Levensloopcoaches werken nauw samen met behandelteams, werkgevers en andere betrokkenen.

 

Boba Autismegroep

Boba Levensloopbegeleiding maakt deel uit van Boba Autismegroep:

Update 15 januari 2018