Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Eddee zorgverlening

ADHD en autisme geven beperkingen op diverse leefgebieden. Eddee Zorgverlening is een christelijke zorginstelling en helpt de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren met deze beperkingen te vergroten. Niet de beperkingen, maar de competenties van cliënten staan hierbij centraal. Samen met het gezin vergroten we de draagkracht.

Zelfredzaamheid en Draagkracht van cliënten staan centraal

Eddee Zorgverlening begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Dit kan een vorm van autisme, ADHD, of een andere problematiek zijn. Daarnaast wordt er ook begeleiding geboden aan de kinderen met een lagere intelligentie (IQ 65 – 85). In de begeleiding is er aandacht voor het kind, de ouders en het gezin als geheel. We vinden het een voorrecht kinderen en hun gezinnen te mogen helpen in hun ontwikkeling. Vanuit Zwijndrecht verzorgen we gespecialiseerde individuele- en gezinsbegeleiding, maar ook diverse vormen van gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren. Het zogenoemde ‘Stepstone’ zorgaanbod stimuleert de zelfredzaamheid en de sociale ontwikkeling van de cliënten. Wanneer er thuis sprake is van overbelasting kunnen cliënten één keer per maand logeren. Voor de logees hebben we 7 specifieke logeergroepen, verdeeld over de leeftijdsgroep 4 – 19 jaar.

Zorg op maat

We voorzien in maatwerk en verlenen de zorg op het moment dat het er toe doet. Wanneer een kind moeite heeft met het ochtendritme, komen onze medewerkers ’s morgens vroeg langs om begeleiding te bieden. Met praten alleen los je dat niet op. De zorg die Eddee aanbiedt is identiteitsgebonden, we werken vanuit de geloofsovertuiging dat ieder persoon uniek, gewenst en waardevol is.

In de begeleiding leggen we de nadruk op de kwaliteiten en competenties van de cliënt. Een diagnose zoals ADHD, autisme of een lagere intelligente (IQ65-85) zijn voor ouders en kinderen vaak zware termen. Deze kinderen / jongeren hebben mogelijkheden waar we op aan kunnen sluiten. We stemmen onze zorg af op de persoonlijke behoefte van de cliënt. We begeleiden op een dergelijke wijze zodat het probleem minder aanwezig is en de competenties versterkt worden.

De kwaliteiten die iemand in zich heeft, willen we naar boven halen, zodat we de zelfredzaamheid van cliënten op alle leefgebieden vergroten: in het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd.

Folders/flyers en/of directe linken van producten van Eddee Zorgverlening
Ambulante begeleiding
Arbeid
Woonbegeleiding
Logeren

 Update 23 oktober 2017