Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

MEE Rotterdam Rijnmond

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. MEE helpt iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten zij hun kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

MEE werkt voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel hebben, kunnen ook bij MEE terecht.

Folders/flyers en/of directe linken van producten van MEE RR
Vermoeden

Cliëntondersteuning Het jonge kind

Een traject Integrale Vroeghulp is advies en begeleiding aan ouders die vermoeden dat hun kind van 0 tot 7 jaar problemen in de ontwikkeling heeft. Bekijk dienst

Begeleiding

Cliëntondersteuning

Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

 

Wonen (WLZ)

Clientenondersteuning Wet Langdurige Zorg

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt terecht bij MEE. Bekijk dienst

 

Onderwijs

Zorg en onderwijsspecialist

Kinderen met een beperking maken gebruik van zorg en onderwijs. De diverse regelingen en toegangen zijn nu niet adequaat ingericht en op elkaar afgestemd. De zorg- & onderwijsspecialisten lossen knelpunten op die ouders, kinderen, scholen en kinderdagcentra ervaren in het realiseren van passende zorg en onderwijsvoorzieningen. Bekijk dienst

Schoolmaatschappelijk werk

MEE biedt aan scholen in de regio Rotterdam Rijnmond schoolmaatschappelijk werk (SMW). Het SMW van MEE voorkomt schooluitval van leerlingen met een beperking. Bekijk dienst

Arbeid

Arbeidscoach

MEE begeleidt mensen met een beperking en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan of dagbesteding. MEE zorgt dat zij deze baan ook kunnen behouden. We hebben hierbij een coördinerende rol richting hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden van de werknemer. Bekijk dienst

Cursus/training

MEE op weg (training zelfstandig reizen)

MEE op Weg leert mensen met een beperking zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Bekijk dienst

Cursus voor professionals
Vrije tijd

Sportbemiddeling

De sportconsulenten van MEE zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die op zoek zijn naar een passende sport. MEE ondersteunt ook verenigingen bij het creëren van aanbod voor onze doelgroep. Bekijk dienst

Update 8 februari 2018