Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Naar agenda
Wat/Wie:Netwerkbijeenkomst
Data & locatie: 14 september (9:00 - 12:00)

Yulius, boerhaavelaan 2 Barendrecht

Thema:Floorplay - "Don't teach, have fun" Voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben

Floorplay - "Don't teach, have fun".

Aanleiding onderwerp

Er zijn verschillende redenen om dit onderwerp te bespreken in een netwerkbijeenkomst:

 • verzoeken vanuit het netwerk over informatie over Floorplay
 • Er is een toenemende vraag naar Floorplay, maar tegelijk ook nog weinig bekendheid in het algemeen
 • Er worden effectonderzoeken gedaan in Nederland

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, begeleiders, behandelcoördinatoren en ieder die geïnteresseerd in dit onderwerp.

Wat levert deze bijeenkomst jou op?

 • Kennisdeling over inhoud van speltherapie en Floorplay
 • Inzicht wie/waar mogelijkheden zijn voor speltherapie en Floorplay in de regio

Informatie over Floorplay

Floorplay

Wanneer je werkt met een kind, of zelf een kind hebt, met een ontwikkelingsachterstand kun je de ervaring hebben dat het vaak zoeken is hoe je zo goed mogelijk de ontwikkeling kan stimuleren:

 • helpen de achterstand in te halen en/of
 • leren hiermee om te gaan en/of
 • zoveel mogelijk uit het kind te halen.

Dit kan een moeilijk, verwarrend en soms uitputtend proces zijn. Het komt dan ook regelmatig voor dat er wordt gedacht, dat het plafond van het kunnen van dit kind al is bereikt.

Deze kinderen hebben specifieke & speciale aandacht nodig om zich te kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Deze speciale aandacht vraagt een persoonlijke en professionele begeleiding voor zowel de ouder/begeleider als het kind.

Voor de ouders en behandelaars, die zoeken naar mogelijkheden -of denken dat het plafond al is bereikt- is Floorplay een goede methode om mee te gaan werken. Met Floorplay wordt “spel op maat” ingezet om de ontwikkeling te stimuleren. Voor ieder kind is een zeer specifiek en op maat gemaakt plan. Deze wordt onder begeleiding uitgevoerd door mensen uit zijn/haar directe omgeving.

Floorplay richt zich op alle gebieden van ontwikkeling;

 •       taal/spraak
 •       prikkelverwerking
 •       motoriek
 •       cognitieve vaardigheden
 •       sociale vaardigheden.

Inhoud bijeenkomst

De sprekers van deze bijeenkomst zijn:

 • Danielle Hoogwerf - client-centered speltherapeut en floorplay specialist
 • Margreet Pereboom - client-centered speltherapeut en coach behandeling

Tijdens de bijeenkomst presenteren Danielle en Margreet op welke manier er gewerkt wordt speltherapie en met Floorplay. Ook wordt toegelicht hoe  een specifiek en op maat gemaakt behandelplan tot stand komt.

Er worden filmpjes gebruikt voor verduidelijking. Het is ook mogelijk dat er videomateriaal gebruikt wordt van de deelnemers (geef even aan bij de aanmelding als je materiaal hebt.

daarnaast is er ruimte voor uitwisseling over aanbod in de regio en input vanuit deelnemers. 

Quotes van ouders en begeleiders

“Don’t teach, have fun”

“Ik ben me veel meer bewust van hoe ik spel in zet”

“Hij maakt veel meer contact en zoekt me op”

 “Ik weet nu hoe ik hem kan bereiken”

 

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis voor ouders en voor professionals van aangesloten organisaties.  Er zijn ook een aantal plekken voor niet aangesloten organisaties die de intentie hebben aan te sluiten bij het Autismenetwerk ZHZ.

De aanmelding is gesloten. er zijn nog een aantal plekken vrij. Als je aanwezig wilt zijn stuur dan even een mail naar Nel Hofman.

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen en jeugd in het autistisch spectrum en met verstandelijke beperkingen. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Bij de keuze voor de naam FloorPlay heeft de RINO zich gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.