Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Naar agenda
Wat/Wie:Ieder die geinteresseerd is
Data & locatie: 27 september (13:00 - 16:00)

Boba autismegroep Wilgenbos 1 3311 JX Dordrecht

Thema:Gehechtheid - Ontwikkeling en autisme

Netwerk bijeenkomst - Gehechtheidsontwikkeling en autisme

Iemand met autisme doorloopt dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, dit proces begint echter met een achterstand en verloopt veel langzamer dan gemiddeld.

Yvonne Loekemeijer gaat ervan uit dat de gehechtheid bestaat uit drie ontwikkelingsgebieden, namelijk

  • de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting),
  • de emotionele ontwikkeling
  • en de sociale ontwikkeling.

Deze drie verschillende ontwikkelingsgebieden verlopen via een vast patroon van opeenvolgende stappen. Per gebied dienen er acht ontwikkelingstappen te worden doorlopen om tot basale wederzijdse gehechtheid te komen.

Iemand met autisme heeft bij de geboorte vaak al een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling en bevindt zich na de geboorte, in tegenstelling tot een gemiddelde ontwikkeling, in de 'Beginfase' in plaats van in 'Ontwikkelingsstap 1'. Hij doorloopt, net als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid. Dit proces begint echter met een achterstand, verloopt veel langzamer dan gemiddeld en gaat niet vanzelf voort.

Doordat de ontwikkeling niet vanzelf voort gaat, komt de gehechtheidsontwikkeling bij autisme vaak stil te staan in een lage ontwikkelingsstap. De manier waarop sensorische prikkels worden verwerkt, is van grote invloed op het verloop van het gehechtheidsproces.

Loekemeijer methode

De Loekemeijer methode omvat onderzoeksinstrumenten, een uitgebreide theorie met adviezen en hulpverlening gericht op de gehechtheidsontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een achterstand in de gehechtheid. Met de Loekemeijer methode leer je gedragingen, die vaak als hardnekkig, vreemd of ongepast worden geïnterpreteerd, te herkennen als juiste stap in de gehechtheidsontwikkeling. Ook leer je om gerichte Actieve Nabijheid te geven.

Wat levert deze bijeenkomst jou op?

  • Kennismaking met de gehechtsheidsontwikkeling en autisme.
  • Kennis over actueel onderzoek en/of bevindingen.
  • Uitwisseling van mogelijke kennis en aanbod rondom autisme en hechting

Voor wie is de bijeenkomst

  • Begeleiders, behandelcoördinatoren en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp (ervaringsdeskundigen en professionals van aangesloten organisaties hebben voorrang)  
  • Minimaal 15 en maximaal 35 deelnemers

Sprekers

Johan de Vlugt en Yvonne Loekemeijer

Voorlopig programma

   
12.45 Inloop
13.00 Welkom
13.15

Gehechtheid: Ontwikkeling en autisme
-    Theorie
-    Loekermeijer methode
-    Verhaal ervaringsdeskundige (Karin van de Rakt)
-    Casuïstiek
-    Wetenschappelijk onderzoek (Carmen Lisman)
-    Uitwisseling tussen deelnemers

Halverwege is er een pauze en tijd om te netwerken

16.00 Einde

 

Aanmelding

Aanmelden kan via het digitale aanmeldingsformulier.

 

Ervaringen Loekermeijer methode van deelnemers

 "Loekemeijer methode is goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener"
De Loekemeijer methode stelt je in staat om te doen wat veel zorgverleners nastreven: zorg op maat bieden. Door eerst per ontwikkelingsgebied van de gehechtheid (de gehechtheidsrelatie, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling) te onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt, kun je met de begeleiding hierop aansluiten. Zonder de onderzoeksinstrumenten is het moeilijker om te herkennen in welke ontwikkelingsstap iemand zit. Dat zullen veel zorgverleners herkennen. Het niet aansluiten, kan een groot struikelblok zijn in de “behandeling”.  Kortom, de Loekemeijer methode is goud, voor zowel degene met autisme als de zorgverlener

"De Loekemeijer methode is a game changer!"
Ik ben met de nodige scepsis aan het coachingstraject van Loekemeijer begonnen. Nu twee jaar later is de conclusie duidelijk: de methode werkt! Ik zit uiteraard nog steeds in het autistisch spectrum, maar mijn leven is totaal veranderd.
Ik kan nu wél anderen aanvoelen en begrijpen. Wederkerigheid is geen abstract begrip meer. En vastlopen op de simpelste dingen gebeurt ook niet of nauwelijks meer. Overprikkeling blijft lastig, maar is inmiddels niet meer verlammend. Ik kan nu gewoon mezelf zijn, zonder dat het problemen oplevert. Dat gun ik iedereen met een autistische spectrum stoornis. Voor henzelf én voor hun omgeving.

Lees meer ervaringen met de Loekemeijer methode.