Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Naar agenda
Wat/Wie:Van ouders, voor ouders
Data & locatie: 13 november (19:45 - 22:30)

Speeltuinvereniging Victorie Heijsterbachstraat 103 3312 JJ Dordrecht

Thema:Is 'Passend Onderwijs' altijd passend voor kinderen met autisme?

Is 'Passend Onderwijs'altijd passend voor kinderen met autisme?

Op 1 augustus 2014 werd de wet op passend onderwijs ingevoerd.

De scholen hebben sindsdien een zorgplicht. Dit houdt in dat de school er verantwoordelijk voor is dat er voor elk kind een goede onderwijsplek geboden wordt, al dan niet met aanpassingen.

Alle kinderen behoren zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs te blijven.

Maar hoe loopt het “Passend onderwijs” tot nu toe in de praktijk voor kinderen met autisme?

Waar lopen deze kinderen tegenaan, en kunnen er voldoende oplossingen hiervoor geboden worden. De praktijk laat een diversiteit aan casussen zien hierin. Waar het ene kind met autisme met wat kleine aanpassingen prima mee doet, zit het andere kind thuis omdat er geen passende plek te vinden is. Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind vastloopt in het passend onderwijs?

Gastspreker Dorien Twigt

Vanavond zal onze gastspreker Dorien Twigt hierover met u spreken. Dorien is onderwijszorgspecialist en expert op het gebied van passend onderwijs.

We hopen dat u met veel tips voor de praktijk weer naar huis gaat.

Gespreksleider en foldermateriaal

De avond zal worden geleid door onze gespreksleider Zoli Schwarz. Er zijn diverse instanties aanwezig met foldermateriaal en op de avond is ruimte voor lotgenotencontact.

Programma
19.45 uur  zaal open
20.00 uur opening van de avond
20.05 uur start avond met gastspreker Dorien Twigt
20.45 uur Pauze
21.00 Interactieve uitwisseling van ervaringen in de zaal
22.00-22.30 Afronding en informeel samenzijn.

Locatie

Speeltuinvereniging Victorie, Heysterbachstraat 103, 3312 JJ Dordrecht.
LET OP het gebouw bevindt zich op een binnenterrein, tussen huisnummers 101 en 105

Gratis

U hoeft zich niet aan te melden als gast in het café. De toegang is gratis.
U bent van harte welkom.

 

Met vriendelijke groeten, de werkgroep Autismecafé Dordrecht.
Renate, Sonja, Jenny, Dirk en Anne.

 

Contactpersonen

voor het Autismecafé zijn Dirk Boudestein en Renate de Feo

- Renate de Feo: r.defeo@kpnmail.nl

- Dirk Boudestein, d.boudestein@hccnet.nl

- website www.autismecafe.nl

 

Een avond voor ouders, familieleden en andere betrokkenen die meer wil weten over autisme en met elkaar ervaringen willen uitwisselen.