Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Aangesloten organisaties

Het onderstaande overzicht van de aangesloten organisaties is op alfabetische volgorde.

Een overzicht per branche kun je vinden bij 'Aanbod'.

 

 

 

Acato Acato - Stichting Bloemfleur

Acato - Stichting Bloemfleur

Acato is een plek voor jongeren met autisme die hun plekje nog niet hebben gevonden. Bij Acato kunnen leerlingen zich in kleine groepen creatief ontwikkelen of toewerken naar een diploma.

 

LEES MEER
Website Acato
Pagina Acato - stichting Bloemfleur
Artikel AD 29-11-2017  - Jongeren eindelijk met plezier naar school

 

 

Antes Antes

Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van de specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie. Tevens kan er binnen Antes passende zorg worden geleverd voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het liefst behandelen ze thuis (ambulant) of dichtbij huis (poliklinisch). Als een opname noodzakelijk is, kunnen patiënten terecht in gespecialiseerde klinieken. Zo wordt er passende zorg geboden voor volwassenen, jongeren en ouderen in de regio Rotterdam-Rijmond Nieuwe waterweg Noord, Drechtsteden, Ablasserwaard-Vijfheerenlanden en de Zuid-Hollandse eilanden.

Heeft u vragen over autisme? Of heeft u last van psychische klachten? Dan bent u bij Antes aan het juiste adres.

LEES MEER
Website Antesgroep.
Pagina Antes
Asvz ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.

ASVZ heeft een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Zij hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft.

ASVZ heeft een gevarieerd pakket van zorg en diensten opgebouwd en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten.

 

LEES MEER
Website ASVZ
Pagina ASVZ
Heerenloo Zorggroep Rivierenland Auriga - 's Heerenloo

Auriga is een orthopedagogisch behandelcentrum in Dordrecht, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Met als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Zij bieden ondersteuning en behandeling/begeleiding in de thuissituatie, naschoolse dagbehandeling, training, therapie, observatie, onderzoek & diagnostiek en arbeidstraining.

LEES MEER
Website Auriga
Pagina Auriga
Koninklijke Aurisgroep Auris

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Dat kun je breed zien: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen.

Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

Auris biedt onderwijs op de eigen scholen (SO en VSO) en middels Ambulante Begeleiding op reguliere scholen, in het speciaal basis onderwijs en in cluster 3 of cluster 4 scholen. De Auris locaties zijn gevestigd in Zuid Holland, West Brabant, Utrecht en een deel van Noord-Holland.

Auris biedt kinderen met autisme bij wie ook een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld en bij wie de communicatieve beperking voorop staat, begeleiding binnen (V)SO scholen en middels Ambulante Begeleiding in andere onderwijsvormen.

 

LEES MEER
Website Auris
Pagina Auris
Autismecafe Autismecafé Dordrecht

Het Autismecafé is een plek waar ouders van een kind met autisme met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van autisme.

Het Autismecafé is een landelijk initiatief van Stichting Ovaal. Een initiatiefgroep van ouders heeft ook in Dordrecht een autismecafé opgestart.

Kijk voor de data van het autismecafé Dordrecht op de agenda regio of op de website van Autismecafe.nl

 

LEES MEER
Website autismecafé
Pagina autismecafe
Autismepraktijk Barendrecht Autismepraktijk Rotterdam

Autismepraktijk Rotterdam

Het aanbod van bestaat voornamelijk uit een verfijnde diagnostiek bij personen met een ASS (autisme spectrum stoornis). Personen met autisme hebben (hoe jong zij ook nog zijn) ten gevolge van de stoornis ieder een eigen ontwikkeling doorlopen.

De uitspraak die veel wordt gehoord: ‘ze zijn allemaal zó verschillend, je komt er niet één tegen die hetzelfde is’, wordt niet voor niets geuit. Voor het functioneren in de dagelijkse praktijk is het belangrijk om rekening te houden met die verschillen. Pas dan kunnen we kinderen, maar ook volwassenen met autisme, écht helpen.

 

LEES MEER
Website Autismepraktijk Rotterdam
Pagina Autismepraktijk Rotterdam
Bbzrijnmond BBZ Rijnmond

BBZ Rijnmond

BBZ Rijnmond is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van cliënten met AD(H)D, ASS, afgeleide problematiek en complexe gezinssituaties. Wij bieden binnen onze instelling specialistische zorg aan zowel kinderen, volwassen en gezinnen met een optimale samenhang in het zorgaanbod.

LEES MEER
Website BBZ Rijnmond
Pagina BBZ Rijnmond

Update: 01-08-17

Boba autismegroep 2018.png Boba Autismegroep

Boba biedt zorg aan mensen met autisme en een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend, en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen zij maatwerk.

Zeven divisies

De zeven divisies van Boba zorgen voor de onderdelen van het maatwerk. De divisies zijn


Boba heeft als doel mensen met autisme en hun omgeving de best mogelijke zorg te bieden. Bij Boba werken mensen die goed zijn in autisme. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We werken ook graag samen, met mensen in jouw eigen omgeving maar ook met andere organisaties en instanties.

CCE CCE

CCE

Voor expertise over probleemgedrag bent u bij het CCE aan het juiste adres.
Het CCE werkt in de Gehandicaptenzorg, GGZ, OuderenzorgJeugdhulp en het (Speciaal) Onderwijs.

U kunt bij het CCE terecht voor Consultatie,Meerzorgadvies & audits, Expertise, Scholing.

LEES MEER
Website CCE
Pagina CCE

- Nieuwsbrief Februari : CCE Podium / Middagsymposia VVT / Aansluiten bij FTD / Meerzorg 2.0 / Beleidsvisie Kompas / De rol van de manager /  Scholing dit voorjaar / Onderzoek Organisatiecontext

- Nieuwsbrief januari met scholingsaanbod 2018

- Nieuwsbrief december 2017

Logo Citykids Citykids

CityKids is een medische kindzorg instelling die opvang op maat biedt voor het kind. Er zijn binnen de organisatie drie specialiteiten:

    Het verpleegkundig kinderdagverblijf
    Het kinderdagcentrum
    De 24-uurszorg

LEES MEER
Website Citykids
Pagina Citykids

 

 

 

Coachpoint Coach-Point

Coach-Point is een GGZ-instelling gevestigd in Krimpen a/d IJssel met diverse locaties in de regio Rijnmond. Coach-Point biedt specialistische begeleiding aan meervoudige, complexe, psychiatrische gezinnen en/of individuen. Denk hierbij aan cliënten met ernstige psychiatrische problemen die de regie kwijt zijn over hun eigen leven. De zorg vindt plaats op wisselende tijden, eventueel meerdere keren per dag, en in de leefomgeving van de cliënt.

 

LEES MEER
Website Coach-Point
Pagina Coach-Point

Update: 01-08-17

Deviaa Deviaa

Deviaa is het begeleidingscentrum voor Arbeid, Onderwijs en Gezin. Deviaa heeft op alle drie van deze leefgebieden ook een zgn. 'Autisme-lijn'. Dat wil zeggen; Ieder traject wat Deviaa aanbied, is op maat beschikbaar voor iemand met Autisme.

Daarnaast biedt Deviaa ook trainingen en workshops die vooral gericht zijn op de mensen die om de persoon met Autisme heen staan. Denk bijvoorbeeld aan de Partnercursus Autisme, de Workshop Autisme en Gamen, een brussen begeleidingstraject en opvoedingsondersteuning voor onders van.

LEES MEER
Website Deviaa
Pagina Deviaa
Devlugtcoaching Devlugtcoaching

Devlugtcoaching biedt begeleiding aan mensen met autisme en een intensieve hulpvraag. Ook hulpverleners die behoefte hebben aan ondersteuning op gebied van autisme spectrum stoornissen kunnen een beroep doen op de expertise van Johan. Het werkgebied is Zuid Holland en Zeeland. Ook zijn er vakantie- en trainingsmogelijkheden in Zuid Frankrijk. Op verzoek kan Devlugtcoaching paarden of honden inzetten tijdens een coachingtraject.

 

LEES MEER
Website Devlugtcoaching
Pagina Devlugtcoaching

Nieuws: 22-01-2018 Devlugtcoaching sluit aan bij het Autismenetwerk ZHZ

Eddee Eddee Zorgverlening

ADHD en autisme geven beperkingen op diverse leefgebieden. Eddee Zorgverlening is een christelijke zorginstelling en helpt de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren met deze beperkingen te vergroten. Niet de beperkingen, maar de competenties van cliënten staan hierbij centraal. Samen met het gezin vergroten we de draagkracht.

LEES MEER
Website Eddee Zorgverlening
Pagina Eddee Zorgverlening
Stek Jeugdhulp Enver

Enver (voorheen Stek Jeugdhulp) werkt met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van hun problemen bij opgroeien en opvoeden. Dit doen we in gezinnen thuis, in de kinderopvang, op school en in kleinschalige voorzieningen met diverse vormen van ambulante hulp, met dagbehandeling en 24 uurs zorg. Dag in dag uit. Met enthousiaste en betrokken medewerkers die graag het verschil maken.

LEES MEER
Website Stek Jeugdhulp
Pagina Stek Jeugdhulp
Gemiva Gemiva SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving. We gebruiken onze expertise zodat cliënten zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit kan in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of op een van onze locaties.

 

LEES MEER
Website Gemiva SVG Groep
Pagina Gemiva SVG Groep
Happykidscare Happy Kids Care

Happy KidsCare is gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen waarbij problematiek aanwezig is voortkomend uit de diagnose AD(H)D en ASS.

In een ontspannen omgeving worden kinderen begeleid, zodat ze spelenderwijs nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Happy KidsCare biedt logeerbegeleiding, ambulante begeleiding en groepsbegeleiding aan.

 

LEES MEER
Website Hapy Kids Care
Pagina Happy Kids Care

Nieuwsbrief februari 2018

Graag informeren we je over de aankomende activiteiten voor de gezinnen waarbij problematiek aanwezig is voortkomend uit een diagnose ASS/ ADHD.

De activiteiten zijn speciaal voor ouders, verzorgers en kinderen tussen de 6-18 jaar. Happy KidsCare heeft als doel om de ouders & kinderen weer een happy life te geven, zodat ze zich staande weten te houden in deze maatschappij.

Hicare HiCare Company BV

We zijn een professioneel en innoverend bedrijf op het gebied van verzuim- en stressmanagement, in- en externe re-integratie en jobcoaching. Door snelle, intensieve begeleiding voorkomen we langdurig verzuim en zorgen we dat de medewerker weer snel aan de slag kan. Binnen de organisatie of op een andere plaats op de arbeidsmarkt.

 

LEES MEER
Website HiCare Company BV
Pagina HiCare Company BV
Humanitasdmh Humanitas DMH

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met hen bepalen we welke vorm van ondersteuning het beste past. We vinden het belangrijk dat mensen, binnen hun mogelijkheden, kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden. Bij ons staat de mens centraal. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen in de samenleving.

LEES MEER
Website Humanitas DMH
Pagina Humanitas DMH
Jados Jados

JADOS (Just A Different Operating System) is de overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA. JADOS is een samenwerkingsverband tussen de drie organisaties waarbinnen alle kennis en ervaring over wonen, studeren, werken en leven met autisme wordt gebundeld. De onderlinge samenwerking zorgt bovendien voor efficiency en de kwalitatieve borging van de dienstverlening. Hierdoor houden we de zorg voor mensen met autisme in verschillende levensfases toekomstbestendig.

 

LEES MEER
Website Jados
Pagina Jados
 

IVA bestaat 5 jaar

Nieuwsbrief IVA april 2018

Nieuwsbrief IVA maart 2018

Nieuwsbrief IVA - december 2017

Nieuwsbrief Capito maart 2018

Nieuwsbrief Capito - december 2017

Nieuwsbrief Stumass - maart 18

Nieuwsbrief Stumass - december 2017

Kentalis Kentalis

Kentalis is dé specialist op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen of communiceren. Wij hebben hart, oog en oor voor onze klanten en bieden hulp en behandeling zodat je zo goed mogelijk kunt meedoen in de samenleving. Kentalis biedt behandeling op maat: individueel, thuis of in een groep.

 

LEES MEER
Website Kentalis
Pagina Kentalis
Kompass Logo KompAss

Wij van KompAss zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. KompAss biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf in Rotterdam en omgeving.

Binnen KompAss hanteren wij geen leeftijdsgrens. Autisme heb je je leven lang en in elke levensfase brengt het weer andere hulpvragen en behoeften met zich mee. Onze begeleiders kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden.

LEES MEER
Website KompAss
Pagina KompAss
Kummeling Begeleiding Kummeling begeleiding

Kummeling Begeleiding is een kleinschalige organisatie in Dordrecht en werkt in de gehele regio ZHZ. Zij bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf aan voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme.

Tevens bieden zij ouderbegeleiding en begeleiden zij cliënten met andere vormen van ontwikkelingsstoornissen. Kummeling Begeleiding werkt vanuit de visie dat iedere cliënt een eigen aanpak nodig heeft om zijn zelfredzaamheid te vergroten. Daarom stemmen zij verschillende methodieken af die passen bij de hulpvraag.

LEES MEER
Website Kummeling begeleiding
Pagina Kummeling begeleiding
Mamavita Mama Vita

Mama Vita brengt moeders bij elkaar en biedt hun ondersteuning, verbinding en netwerken. Tevens stimuleert Mama Vita de inzet van ervaringsdeskundigheid. Door de activiteiten en programma’s van Mama Vita groeien de moeders door naar actieve moeders die hun leven weer (beter) kunnen invullen en op deze wijze weer mee kunnen doen aan de maatschappij.

 

LEES MEER
Website Mama Vita
Pagina Mama Vita regio ZHZ
Meeplus MEE Plus Groep

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.

MEE werkt met de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV). SNV richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van een volwassene, een kind of een gezin.

Ook geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. We reiken oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.

MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

 

LEES MEER
Website MEE Plus
Pagina MEE Alblasserwaard-Vijfherenlanden
Pagina MEE Drechtsteden
Pagina MEE Zuid-Hollandse Eilanden
MEE RR MEE Rotterdam Rijnmond

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE werkt voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel hebben, kunnen ook bij MEE terecht.

LEES MEER
Website MEE Rotterdam
Pagina MEE Rotterdam
MEE ZHN MEE ZHN (Vlaardingen, Schiedam en Maassluis)

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. We hebben geen eigen zorgaanbod, maar geven informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u uiteindelijk zelf weer verder kunt. MEE is specialist in het werken voor mensen met:

 • een verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • chronische ziekte
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • een vorm van autisme

 

LEES MEER
Website MEE ZHN
Pagina MEE ZHN
Middin Middin

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking of achtergrond. Iedere dag zetten wij ons in voor ruim 4.400 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op ons rekenen.

Wij bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra.

In onze werkwijze zoeken we voortdurend naar mogelijkheden. Zodat we altijd een passend antwoord vinden op jouw specifieke vraag. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Middin begeleidt en behandelt in de regio Rijnmond veel cliënten met een autismespectrumstoornis, van jong tot oud, met een diversiteit aan hulpvragen.

 

LEES MEER
Website Middin
Pagina Middin
Nva NVA ZH

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.

LEES MEER
Website NVA
Pagina NVA

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief NVH ZH juli 2018

Nieuwsbrief NVH ZH mei 2018

Nieuwsbrief NVA ZH regionaal februari 2018

Nieuwsbrief NVH ZH mei 2018

Special niewsbrief autisme week - activiteiten in  Zuid Holland

Nieuwsbrief NVA ZH februari 2018

Nieuwsbrief NVA ZH december

Nieuwsbrief NVH landeiljk juli 2018

Nieuws brief NVA landelijk voorjaar 2018

Nieuwsbrief NVA landelijk maart 2018

Nieuwsbrief NVA landelijke december

Orion Orion

Orion biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast helpt Orion mensen in eigen huis en organiseert verschillende vormen van dagbesteding aan mensen die niet bij Orion wonen. De cultuur en de zorg die Orion biedt, vindt zijn inspiratie in de antroposofie. 'Bewustwording van wie je bent', persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en gemeenschapsgevoel staan daarbij voorop.

LEES MEER
Website Orion
Pagina Orion
Pameijer Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

LEES MEER
Website Pameijer
Pagina Pameijer

 

 

 

Philadelphia Philadelphia

Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Wij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij doen ons werk vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.

 

LEES MEER
Website Philadelphia
Pagina Philadelphia
Praktisch Autisme Praktisch Autisme

Barbara de Leeuw is er met Praktisch Autisme voor mensen met een vorm van autisme en hun partners/ouders en leert je om te gaan met autisme en de stappen die je daarvoor kunt nemen d.m.v. begeleiding.
Daarnaast biedt Barbara ook lezingen aan iedereen in de omgeving; ouders, partner en professionals. Zij gaat hierbij uit van maatwerk en een respectvolle communicatie en omgang.

“Praktisch” staat voor bruikbaar in de praktijk. Concreet en duidelijk. Vooral geen moeilijk “gedoe”.
Begeleiding wordt ambulant gegeven. Lekker in je eigen huis (in Rotterdam e.o.) of via Skype (landelijk).

 

LEES MEER
Website Praktisch Autisme
Pagina Praktisch Autisme
Parnassiabavogroep Sarr (Parnassiagroep)
De Sarr is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De Sarr is HKZ gecertificeerd.

De Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving.

Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is. De Sarr werkt boven-regionaal en heeft een hulpverleningsaanbod voor alle leeftijden en alle intelligentieniveaus.

LEES MEER
Website Sarr
Pagina Sarr
Stichting Sjaloomzorg Sjaloomzorg

Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advisering. Wij zijn er voor hen in alle levensfasen, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd. In de huidige samenleving nemen zelfstandigheid en zelfredzaamheid een belangrijke plaats in. Ons streven is daarom cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te laten voeren. Sjaloom Zorg staat naast mensen op basis van een christelijke levensvisie. Bij ons staat de vraag van de cliënt centraal. Wij helpen waar nodig is. Voor zowel wonen, werken als vrije tijd, bieden wij een totaal pakket van producten en diensten.

LEES MEER
Website Sjaloomzorg
Pagina Sjaloomzorg
SWV Drechtsteden SWV Drechsteden

In dit Samenwerkingsverband werken ruim veertig basisscholen, twee scholen voor Speciaal basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend onderwijs voor meer dan twaalfduizend leerlingen. Dit doen wij in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

LEES MEER
Website SWV Drechtsteden
Pagina SWV Drechtsteden
SWV Koers VO SWV passend voortgezet onderwijs Koers VO

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 24 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam in de regio Rotterdam en bestaat uit 14 gemeenten.

Een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

Koers VO stelt samenwerken centraal, want alleen door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en ouders kunnen we onze missie waarmaken: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!

LEES MEER
Website SWV Koers VO
Pagina Koers VO

Nieuwsbrief juli 2018

 • Vooraankondiging Koers VO Kick-off bijeenkomst ‘Van verbinden naar aanpakken’
 • Koers VO ondersteuningsplan 2018-2022 op website
 • Definitief rapport Onderwijsinspectie Koers VO 2018
 • Passend onderwijs op mijn school: Nanda Verburg van IJsselcollege Pelikaanweg
 • Samen met ouders bereikt u meer: Waarom de workshop ‘Samenwerken met ouders’?
 • Het is leuk als het niet regulier is: Ed van Rossum stopt als consulent van het Koersloket
 • Betere advisering voor overstap groep 8 naar middelbare school

Nieuwsbrief mei 2018 - In deze niewsbrief

 • Passend onderwijs op mijn school: Jogien Verweij van Gemini College Lekkerkerk
 • Variawet: meer maatwerk voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen
 • Informatiebeveiliging en privacy binnen samenwerkingsverband Koers VO
 • Praktische informatie voor scholen

Nieuwsbrief februari 2018  - In deze nieuwsbrief:

 • Passend onderwijs op mijn school: Marcel van Dijk van Vak College Hillegersberg
 • Bespreek met ouders wat hun kind nodig heeft
 • Expertisepool biedt specialistische hulp op school
 • Onderzoek MOVING: overstap po-vo bij leerlingen met autismespectrumproblemen
 • Aandacht voor jongeren met depressieve klachten
 • Ondersteuningsplan 2018-2022: Koers VO in overleg met samenwerkingspartners in de regio Rotterdam
 • Praktische informatie voor scholen  

 

SWV Dordrecht SWV Passend Onderwijs Dordrecht

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerkingsverband voor de scholen van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs in Dordrecht.

 

LEES MEER
Website SWV Passend onderwijs Dordrecht
Pagina SWV Passend onderwijs Dordrecht
Syndion Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen  en mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk voor de manier waarop we dat werk doen. Vanuit onze missie en visie bepalen drie kernwaarden de inhoud van ons werk: Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef.

Syndion bestaat al sinds 1967. De basis van de organisatie werd gelegd door ouders. Zij startten de eerste woonlocatie in Dordrecht en een dagverblijf en kinderdagcentrum  in Gorinchem. Ouders spelen binnen Syndion nog altijd een belangrijke rol.

 

LEES MEER
Website Syndion
Pagina Syndion
Werkpad Werkpad

Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperking. Wij begeleiden mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking in hun zoektocht naar een leuke en uitdagende baan en geven hen ondersteuning op het werk.

LEES MEER
Website werkpad
Pagina werkpad
Yulius Autisme Yulius

Yulius Autisme biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Op het gebied van diagnostiek bieden we ook Second Opinions aan. Yulius Autisme wil, samen met haar ketenpartners, autisme op zo jong mogelijke leeftijd vaststellen. Jonge mensen ontwikkelen zich nog sterk. Autisme heeft een biologische oorzaak en is niet te genezen. Maar als je al vroeg weet dat je autisme hebt, kun je door de juiste behandeling te volgen heel goed met autisme leren leven. Onze behandelingen hebben altijd als doel de ontwikkeling te stimuleren zodat de mens met autisme zo zelfstandig mogelijk kan leven.

 

LEES MEER
Website Yulius
Pagina Yulius
Zorg Andersom Zorg Andersom

Zorg Andersom is een kleinschalige zorgorganisatie die gespecialiseerde hulp biedt aan ouders en de omgeving van zorgintensieve kinderen. Wij zorgen andersom.
In de regio Rotterdam helpen wij ouders door middel van ambulante ouderbegeleiding en training.

Dit doen zij voor ouders van een kind met onder meer autisme, ad(h)d, angst, depressie, verstandelijke beperking of andere aan het spectrum verwante gedragsproblematiek. Voor ouders die wensen dat de zorgzwaarte die er is, minder zwaar gaat voelen en hierbij hulp vragen.

LEES MEER
Website Zorg Andersom
Pagina Zorg Andersom

 

 

Zuidwester Zuidwester

Wij zijn er voor kwetsbare burgers: kinderen en volwassenen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Wij stimuleren hen om het maximale uit het dagelijkse leven te halen. Want net als voor ieder ander is het voor cliënten van Zuidwester belangrijk om van het leven te kunnen genieten.

LEES MEER
Website Zuidwester
Pagina Zuidwester