Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Adviesteam 2.0 heeft meerwaarde

Mei 2014 - Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid biedt de mogelijkheid om casuïstiek met een adviesteam te bespreken. De kracht van het adviesteam is vanuit verschillende invalshoeken, disciplines een casus bespreken . De disciplines die in ieder geval deelnemen zijn: een GZ-psycholoog, een MEE consulent, orthopedagoog, een SPV-er, een coach behandeling en een consulent vanuit CCE. Het team heeft expertise op het gebied van autisme, methodieken, vaardigheden en de sociale kaart. Door deel te nemen aan het adviesteam krijg je een ander beeld van de casus en zicht op nieuwe oplossingsrichtingen. De waardering door deelnemers is gemiddeld een 8.

Adviesteam al acht jaar een feit
Het energieke adviesteam is in 2008 opgericht. Het team kan slagvaardig een advies vanuit verschillende invalshoeken geven. Een veel gehoorde opmerking is; “Je krijgt net dat zetje om verder te komen met jouw casus”. Mooie waarderingscijfers en tevreden mensen.

Hoe komt het dan toch dat er weinig casuïstiek wordt aangedragen? “Is de drempel te hoog voor professionals om bij het adviesteam aan te kloppen?”  of  “Is de kennis in- en tussen organisaties toegenomen en weet men elkaar te vinden als men verder wil komen met een casus?” Dat laatste zou een mooie constatering zijn. Als kennis is toegenomen en men elkaar weet te vinden is dat een mooi moment om met trots en tevredenheid het adviesteam op te heffen.
Toch blijft het adviesteam bestaan want hier gebeurt het waar het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid sterk in wil zijn! Sterk zijn in korte lijnen, elkaar kennen, samenwerken, kennis delen/ontwikkelen en voorkomen dat iemand tussen wal en schip raakt. Last but not least, het adviesteam heeft door haar multidisciplinaire blik een aanvullende waarde.

Pilot Adviesteam 2.0 een succes!
Het adviesteam staat voor de uitdaging om in 2015 op een andere wijze casuïstiek te bespreken met als doel meer casussen te bespreken. Op dinsdag 21 april 2015 vond de eerste pilot adviesteam 2.0 plaats. Marian Hansen bracht de casus in. De casus heeft als titel; ‘Vlot trekken van een vastgelopen casus’.  Het adviesteam en drie andere professionals namen deel aan de adviesbespreking. De incidentmethode wordt gebruikt om in een beperkte tijd de casus doelmatig en effectief te bespreken. Aan het einde van de bespreking kan Marian terug naar haar team om met de verkregen input de vastgelopen casus te bespreken met het team.

De deelnemers, het adviesteam en Marian waren het unaniem eens dat het prettig is om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan. Een aantal opmerkingen uit de evaluatie zijn:

-       “Het is prettig om vragen vanuit meerdere invalshoeken te krijgen”,

-       “Fijn om bevestiging te krijgen dat je op de goede weg zit,

-       “De methodiek is fijn, het structureert”, “het maakt dilemma’s inzichtelijk”.

Het adviesteam is enthousiast en plant gelijk een nieuwe datum (9 juni 2015) voor de volgende casuïstiekbespreking. Ferry brengt de casus in. De titel van de casus is: ‘Autistische man komt door constant afwegen en twijfelen geen (levens) stap verder. Hoe helpen we hem uit deze impasse?’

Ook een keer deelnemen?
Wil jij ook deelnemen of zelf een casus aandragen? De datum vind je op de agenda of neem contact op met Nel Hofman.