Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Andere financieringsbronnen

De financiering van het netwerk is de verantwoordelijkheid van de aangesloten organisaties. Er worden hiervoor geen andere financieringsbronnen gezocht.

 

Suggesties voor andere financieringsbronnen

  • Als er vanuit het netwerk een concreet project ontstaat dan zijn er verschillende manieren voor financiering. Denk aan crowdfunding of het benaderen van fondsen of het autismefonds. Dit is de verantwoordelijkheid van de projectleider van betreffend project.

  • Vooralsnog hoeft er niet betaald te worden voor netwerk en themabijeenkomsten. De redenen zijn:
    • de visie van het netwerk is dat  de bijeenkomsten laagdrempelig moeten zijn;
    • de bijeenkomsten zijn een gunst voor de aangesloten organisaties (door de bijdrage hebben zij hier al voor betaald).
    • De kosten voor factureren wegen niet op tegen de opbrengsten. Onderzocht kan worden of dit nog steeds zo is.

  • Aangesloten organisaties kunnen alert zijn op de mogelijkheid van financiering van projecten vanuit  ‘Verantwoord ondernemen’