Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Coördinator

De coördinator van het Autismenetwerk ZHZ wordt beschouwd als de katalysator van het netwerk. Ze zorgt dat er beweging in het netwerk is, dat mensen elkaar ontmoeten en legt verbindingen.

De ambities die belegd zijn in het huidige convenant van het autismenetwerk ZHZ hebben betrekking op het verbinden, ontsluiten en zichtbaar maken van kennis. Het begrip 'kennis' wordt breed opgevat. Het gaat hierbij om de informatie die mensen hebben maar ook om de ervaringen, vaardigheden en attitude van professionals.

Nel Hofman Uitsnede 530X360

De coördinator heeft op twee manieren een uitzonderingspositie ten aanzien van de andere knooppunten in het netwerk (stuurgroep en sleutelfiguren).

Zij is namelijk de enige die een knooppunt op zichzelf vormt en daarnaast de enige persoon in het netwerk waarbij het autismenetwerk haar volledige baan is.

Rollen 

  • Beheerder
    In het autismenetwerk ZHZ heeft de coördinator een belangrijke rol in het vasthouden van de bestaande infrastructuur en deze, wanneer nodig, aan te passen aan nieuwe inzichten of vragen uit het netwerk.
  • Facilitator
    Om het netwerk levend te houden is het van belang dat professionals een meerwaarde ervaren. Die zit in de bijeenkomsten, nieuwsbrieven, website, inhoud van de ontmoetingen, maar ook in de sfeer die er heerst.
  • Inspirator
    Een netwerk bestaat uit verschillende organisaties en de professionals binnen die organisaties. Om organisaties betrokken te houden bij het netwerk is commitment nodig. De rollen die hierboven zijn beschreven dragen bij aan commitment op het niveau van professionals. Echter, de coördinator heeft ook een rol in het behouden van het commitment op bestuurlijk niveau. Ook hierbij is het van belang dat steeds zichtbaar wordt wat het netwerk voor een organisatie oplevert.

De rollen zijn niet los van elkaar te zien, ze lopen in elkaar door en liggen in elkaars verlengde.

Contact met de coördinator

Als je vragen hebt, voorstellen wilt doen, een bijdrage wilt leveren kun je contact opnemen met de sleutelfiguur in jouw organisatie. Lees verder voor het actuele overzicht van de sleutelfiguren.

Aanvullende vragen of nog geen partner van het netwerk dan ben je altijd van harte welkom om contact op te nemen.