Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Financiering en begroting

Bijdrage organisaties

Aangesloten organisaties dragen financieel bij aan het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

De bijdrage bestaat uit een vaste bijdrage en een flexibele bijdragen. Minimale bijdrage is € 300,00 en maximaal € 3050,00.

Belangenbehartigers/ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars en adviserende partijen dragen niet financieel bij.

In 2016 en 2017 is er een subsidie vanuit het VWS om de autismenetwerken toekomstbestendig te maken.

Begroting

De begroting wordt jaarlijks in november vastgesteld.

De kosten bestaan uit: coördinatie (26 uur), netwerkbijeenkomsten, website, nieuwsbrieven, organisatiekosten (bijv. vakliteratuur, representatie) en jaarlijks incidentele kosten passend bij een onderwerp gekozen door de stuurgroep.

Overzicht vaste bijdrage

   

GGZ, VGN, MEE en jeugdhulpverlening

 

Een vaste bijdrage van € 1200 per jaar plus een bedrag wat volgens een verdeelsleutel wordt berekend (tabel hieronder).

 

Onderwijs

Samenwerkingsverbanden, zij vertegenwoordigen mede de bij hen aangesloten schoolbesturen.

 

Alleen de vaste bijdrage van € 1200 per jaar.

 

Kleinschalige (zorg) organisaties

< 3 FTE

Alleen de vaste bijdrage van € 300,00 per jaar.

 

Kleinschalige (zorg) organisaties

> 3 FTE

Alleen de vaste bijdrage van € 600,00 per jaar.

 

Belangenbehartigers/Ervaringsdeskundigen

Geen bijdrage.

 

Zorgverzekeraars

Geen bijdrage.

 

Adviserende partijen (CCE en Erasmus MC)

 

Geen bijdrage.

 

 

Verdeelsleutel voor flexibele bijdrage

De verdeelsleutel komt als volgt tot stand:

  • Op basis van de brutoloonsom van de organisatie wordt een percentage berekend;
  • Dit percentage wordt vermenigvuldigd met € 1850,00;
  • Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen van de brutoloonsom door te geven;
  • Het betreft de locaties van de organisatie in het werkgebied van het ‘Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid’.

 

 

Bedragen brutoloonsom

Percentage

Bedrag

% x 1850,00

tot

 

 €        500.000,00

0%

          €      0,00

tussen

                500.000,00

 €     5.000.000,00

20%

€   370,00

tussen

 €     5.000.000,00

    €   15.000.000,00

40%

€   740,00

tussen

 €   15.000.000,00

€   30.000.000,00

60%

€ 1110,00

tussen

 €   30.000.000,00

 €   50.000.000,00

80%

€ 1480,00

vanaf

 €   50.000.000,00

 

100%

€ 1850,00