Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Jaarplan 2018

Resultaten 2017 in PDF

Jaarplan 2018 in PDF

Uitgangspunten bij het uitvoeren van het jaarplan

 • Bij alle onderwerpen en acties wordt nagedacht op welke wijze ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en/of ervaringswerkers worden ingezet.
 • Mensen met autisme staan centraal
 • Openheid en vertrouwen
 • Trots zijn op wat we met elkaar doen
 • Opvangen wat leeft
 • Verbonden, betrokken, wederzijds
 • Verknopen van individueel netwerk in en tussen organisaties
 • Kennis bij elkaar passen

Het jaarplan bestaat uit vier pijlers:

 1. Toekomstbestendig netwerk
 2. Kennisdeling
 3. Onderwerpen
 4. Verbinding landelijk

De input voor het jaarplan is een resultaat van de bijeenkomst met de sleutelfiguren op 30 november 2017 en de bijeenkomst met de stuurgroep op 20 november 2017.

Toekomst bestendig netwerk

Convenant herijken
 • Bijeenkomst bestuurders: doel commitment voor volgend convenant (vanaf 2019)
 • Ondertekening convenant voor 1 juli 2018
Behouden en/of uitbreiden partners
 • Aansluiten convenant 2015-2018 is mogelijk conform ‘toetredingscriteria’
 • Opzeggen is dit jaar niet van toepassing i.v.m. nieuw convenant vanaf 1 januari 2019
Transparantie financiering netwerk
 • Inkomsten 2018: conform verdeelsleutel convenant 2016-2018 en 2e deel subsidie 2017.
 • Actualiseren brutoloonsom van organisaties
 • Uitgaven; volgens begroting. Nieuwe post- accreditatie
 • Voorstel verdeelsleutel voor volgend convenant 2019-2021
Landelijk subsidie: ‘Duurzame verankering Autismenetwerken’
 • Verantwoorden inzet Autismenetwerk ZHZ voor project ‘duurzame verankering autismenetwerken’
 • Mogelijk verlening subsidie vanuit VWS. Aanvraag is dec 2017 verstuurd.

 

Kennisdeling
Door middel van netwerk

bijeenkomsten kennis delen

 • Onderzoeken of het mogelijke is de bijeenkomsten te accrediteren
 • Mogelijke thema’s dit jaar zijn:
  • -Onderprikkeling
  • -slaapproblemen
  • --Bewegen
  • Autisme en senioren
  • -Verstandelijke beperking
 • Thema’s gaan door als er input (sprekers, voorbereiding) vanuit één of meerdere organisaties zijn
Casuïstiek bespreking
 • Het adviesteam is beschikbaar voor minimaal 4 casussen
 • Mogelijkheid voor individuele vragen via coördinator
Website actueel houde
 • Nieuws en nieuwsbrieven
 • Agenda netwerk
 • Agenda regio
 • Terugblikken
 • Mensen uit het netwerk
 • Kennis over onderwerpen delen

 

 

Onderwerpen 2018

Ervaringsdeskundigheid
 • Vervolg op 2017
 • Kennisdeling rondom: visie, begripsverduidelijking, goede voorbeelden, actualiteiten.
Complexe casuïstiek
 • Vervolg op 2017
 • Kennisdeling rondom: visie, begripsverduidelijking, goede voorbeelden, actualiteiten.
Levenscoach
 • Informatie en bundelen van aanbod rondom levenscoaching.
 • Denk hierbij omschrijving begrip levenscoach, aan kennis en aanbod rondom ondersteuning in de levensloop.
 • Bij aanbod wordt zowel het professionele aanbod maar ook het informele aanbod inzichtelijk gemaakt.
Kennis autisme extern delen
 • Denk hierbij aan hoe gemeente, politie, bedrijven, reisorganisatie kennis krijgen over mensen met autisme.
 • Vormen bedenken. Dit kan voorlichting en/of training zijn maar ook het door een ervaringsdeskundige laten onderzoeken of werkwijze van een bedrijf autisme vriendelijk is.
Autisme en verstandelijke beperking
 • Wat biedt een organisatie aan autisme expertise? Of is dit verweven in de behandeling/begeleiding? Welke methoden?
 • Hoe lopen de lijntjes? Hoe is de koppeling met het Autismenetwerk.

 •  Hoe kun je als organisatie autisme steviger neer kunnen zetten binnen de eigen organisatie 

 •  Mogelijk als onderwerp op jaarlijkse themabijeenkomst

Inspelen op actualiteiten
 • Onderwerpen die in de loop van 2018 actueel worden

 

Verbinding: in het netwerk en

netwerk met landelijke/regionale netwerken
Sleutelfiguren aangesloten organisaties
 • Elke aangesloten organisatie heeft minimaal één sleutelfiguur om te zorgen dat er opgevangen wordt wat leeft.

 

 • De sleutelfiguur zorgt voor: kennis bij elkaar passen en de individuele netwerken verknopen.

 

 • 2 x per jaar een bijeenkomst waar de sleutelfiguur (of vervanger) aanwezig is.

 

 • In 2018 één bijeenkomst samen met bestuurder voor commitment convenant vanaf 2019
Coördinatoren autismenetwerken
 • Minimaal 2 bijeenkomsten bijwonen

 

 • Vragen uitzetten en/of beantwoorden die regionaal overstijgend zijn
AWA Samen doen en AWA Reach-aut en VAB Volgen van resultaten van de beide academische werkplaatsen en delen in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

 

Nel Hofman

31-01-2018