Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Toetredingscriteria Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Criteria toetreding

Organisaties, die zich committeren aan het doel, uitgangspunten en verwachtingen van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid, zijn van harte welkom bij het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. De basis om nieuwe partners toe te laten tot het netwerk is niet een harde criterialijst maar de uitkomst van een wederzijds kennismakingsgesprek.

Doel  Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Het Autismenetwerk verbindt professionals en ervaringsdeskundigen  die te maken hebben met mensen met autisme om hen zo goed mogelijke ondersteuning op alle levensgebieden te kunnen bieden. Die verbindingen zijn nodig om op de hoogte te zijn van elkaars expertise en mogelijkheden.

Door professionals verschillende mogelijkheden te bieden om ervaringen uit te wisselen en hun kennis te delen, werken de organisaties in het netwerk met elkaar aan betere zorg, onderwijs en werk voor mensen met autisme.

Uitgangspunt Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Het uitgangspunt is dat het netwerk zelf organiserend is. Het ontwikkelt zich niet volgens een plan, maar in de interactie tussen mensen met autisme, het sociale netwerk van mensen met autisme, professionals en de organisaties. Niemand heeft daardoor volledige controle over hoe het netwerk zich ontwikkelt. Er is steeds sprake van wederkerigheid, openheid en bereidheid.

Verwachtingen bij het toetreden tot het convenant

Organisaties die zich verbinden aan het netwerk:

  • committeren zich aan het doel en uitgangspunten beschreven in het convenant 2015-2018;
  • onderschrijven de visie van ‘eigen kracht’ en het belang van participatie van mensen met autisme:
  • kunnen aangeven dat de dienstverlening/onderwijs aan mensen met autisme een substantieel onderdeel is binnen hun organisatie;
  • zorgen voor een actieve bijdrage in de activiteiten van het netwerk;
  • zijn op de hoogte van de financiële voorwaarden van het convenant.

Kwaliteit

Het Autismenetwerk ZHZ vind kwaliteit van dienstverlening, onderwijs en ondersteuning aan mensen met autisme belangrijk. De organisaties spreken elkaar onderling aan wanneer er een kwaliteitsvraagstuk aan de orde is. Het Autismenetwerk is geen toetsingsorgaan van de kwaliteit van de diverse organisaties. Organisaties die onder toezicht van de Inspectie voor de Volksgezondheid staan worden niet toegelaten.

Werkwijze toetreding

  • kennismaking met het netwerk door deelname van organisatie aan een activiteit en/of contact met de coördinator;
  • voornemen aansluiting voorleggen aan stuurgroep;
  • gesprek  met coördinator en lid stuurgroep waarin doel, uitgangspunten en wederzijdse verwachting worden besproken;
  • bij wederzijds goedvinden vindt direct ondertekening plaats.

 

Vastgesteld  door stuurgroep op 1 september 2016

 

PDF Toetredingscriteria