Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Waarom een netwerk?

Door uitwisseling van ervaring en kennis werkt het netwerk aan (vroeg)tijdige diagnostiek, aansluitende en passende behandeling en/of ondersteuning in de thuissituatie, op school, werk en vrijetijd voor mensen met autisme.

Informatie anders verwerken...

Als je autisme hebt, verwerk je informatie anders dan andere mensen. Je hebt vaak moeite met communiceren en je bent sneller overprikkeld.

Voor iedereen anders.....

Het is vaak niet aan je te zien dat je deze problemen hebt. Het heeft wel (grote) gevolgen voor alles wat je in je leven onderneemt. Wat die gevolgen zijn, is voor iedereen anders. Maar ook voor dezelfde persoon, kunnen de gevolgen van autisme van uur tot uur anders zijn en veranderen deze in de loop van iemands leven.

Zorg en ondersteuning op maat....

Mensen met autisme hebben daarom zorg en ondersteuning nodig die op hen persoonlijk is toegesneden. Daarvoor moeten professionals over voldoende deskundigheid beschikken en met elkaar samenwerken.

Samenwerking en uitwisseling van groot belang...

Ondanks dat er steeds meer bekend wordt over wat autisme inhoudt en wat het voor iemands leven betekent, weten we ook nog veel niet over wat mensen met autisme nodig hebben. Daarom is samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring belangrijk.

Door uitwisseling van ervaring en kennis werkt het netwerk aan (vroeg)tijdige diagnostiek, aansluitende en passende behandeling en/of ondersteuning in de thuissituatie, op school, werk en vrijetijd voor mensen met autisme.

 De meerwaarde van deelname
Verbinding aan een doel met maatschappelijke impact.
Als netwerkpartner laat je zien dat je actief meewerkt aan het verbeteren van de zorg, ondersteuning en onderwijs voor mensen met autisme.
Een directe bijdrage aan goede samenwerking in en tussen onderwijs, zorg (behandeling, begeleiding en ondersteuning) en gemeenten.
Gezamenlijke focus en wederzijds vertrouwen zijn noodzakelijk om te zorgen dat mensen met autisme zorgaanbod krijgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. De focus op mensen met autisme is wat de netwerkpartners verbind.
Mogelijkheden om te leren van andere experts en versterken van de eigen initiatieven.
Via het autismenetwerk kom je meer te weten over de initiatieven van andere netwerkpartners. Samen deel je de kennis over autisme en til je initiatieven naar een hoger plan
Actualiteit; altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid biedt een platform voor kennisdeling en samenwerking en organiseert expertsessies en evenementen. Als netwerkpartner ben je zo altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autisme.
Zichtbaarheid vergroten van je producten en diensten.
Als netwerkpartner en aanbieder van zorg, ondersteuning en onderwijs van mensen met autisme heb je de mogelijkheid om jouw product en/of diensten te presenteren op de website en/of in de nieuwsbrieven.