Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Training Vroegsignalering van een autismespectrumstoornis

13 april 2016

Vroegtijdige signalering van groot belang

Ouders van een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) maken zich vaak al vroeg zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Desondanks wordt de diagnose autisme vaak pas jaren later gesteld. Hierdoor blijven ouders te lang zitten met hun twijfels, vragen en onzekerheden. Vroegtijdige signalering van een afwijkende ontwikkeling is daarom van groot belang. Op deze manier wordt de ouderlijke stress verkleint en kunnen de kinderen met een autismespectrumstoornis deelnemen aan vroege interventieprogramma’s die de ontwikkelingskansen vergroten.

Herkennen en screenen

Het herkennen van signalen van autismespectrumproblematiek vergt oefening en kennis. Het autisme expertisecentrum biedt daarom een training aan waarmee professionals meer kennis kunnen opdoen op het gebied van vroegsignalering.

De training Vroegsignalering van een autismespectrumstoornis is erop gericht dat professionals die werken met jonge kinderen (tot 36 maanden) afwijkende gedragskenmerken kunnen herkennen, en kunnen screenen of er sprake is van een verhoogd risico op een autismespectrumstoornis.

ESAT

Hiertoe wordt gewerkt met de CoSoS / ESAT (Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen / Early Screening of Autistic Traits). Dit is een screeningslijst, bestaande uit 14 items die betrekking hebben op de domeinen van ASS. 

Tijdens de training worden de kernsymptomen van autisme, mogelijke zorgen van ouders, alarmsignalen en het belang van vroegsignalering behandeld.

Daarnaast worden de deelnemers getraind in het herkennen van afwijkend gedrag en screening met behulp van de CoSos / ESAT.

Voor professionals die werken met jonge kinderen

De training is geschikt voor professionals die werken met jonge kinderen en minimaal HBO geschoold zijn, zoals bijvoorbeeld consultatiebureau-artsen / -verpleegkundigen, kinderartsen, huisartsen, (GZ-)psychologen en orthopedagogen,  medewerkers van wijk- en jeugdteams, medewerkers Integrale Vroeghulpteams, logopedisten, fysiotherapeuten, etc.

Woensdag 22 juni

De eerstvolgende training vindt plaats op: woensdag 22 juni 2016, 09.00-12.00 uur, bij Yulius, Touwbaan 1, Gorinchem (vlak naast station Gorinchem)

Meer informatie en aanmelden via de  website Yulius.