Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

E-learning voor leerkrachten: Basiskennis en signalering autisme voor leerkrachten in het basisonderwijs

21 september 2017

Reach-Aut projectgroep 4 heeft het product E-learning voor leerkrachten gelanceerd en is beschikbaar via Lucertis

Signaleren autisme door leerkracht

Iedere leerkracht heeft regelmatig te maken met kinderen die zich anders gedragen. Je ziet een kind meerdere uren per dag en je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. In veel gevallen is de leerkracht dan ook de eerste die een vermoeden van ontwikkelingsproblemen of stoornissen zoals autisme signaleert. Daarnaast uit autisme zich bij ieder kind op een eigen, unieke manier en niet elk kind is gebaat bij dezelfde aanpak.

Enige basiskennis over het herkennen van autisme en concrete handvatten om een kind met (mogelijk) autisme te ondersteunen in de klas is dan ook  wenselijk.  Veel leerkrachten hebben enigszins kennis van de kenmerken en tips in de klas.

Lucertis biedt hiervoor de basiscursus 'Basiskennis en signaleren in de klas' aan. In cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitleg over verschillende vormen van autisme;
  • Theorieën over het ontstaan en de uiting van een autismespectrumstoornis (ASS);
  • Probleemgedrag bij kinderen met ASS;
  • Observatievaardigheden;
  • Werkwijze bij vermoedens van ASS;
  • Communicatie met ouders.

Verder verdiepen?

Lucertis, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie, deelt graag haar expertise met andere professionals. Leerkrachten kunnen een e-learning volgen in eigen tijd of kiezen voor een verdiepingscursus binnen de Live Online Leren omgeving. Je logt thuis in of op het werk en komt  terecht in een online klaslokaal. Met een webcam en een headset sta je live met anderen in verbinding, kun je de training volgen en met elkaar ervaringen en ideeën uitwisselen. Interactie staat centraal.

In deze  Live Online Leren verdiepingscursus 'Omgaan met autisme in de klas' van worden handvatten aangeboden hoe je met een kind met (een vermoeden van) autisme omgaat. Hoe communiceer je? Hoe geef je vertrouwen? Hoe zorg je voor een aangepaste, stimulerende onderwijsomgeving?

Meer informatie

Wil je meer informatie  over de cursussen en de Live Online Leren methode, bezoek de website van Lucertis - online school en bekijk het filmpje.