Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Jongeren gezocht voor onderzoek naar effect van trainingen rondom vriendschappen en pubertijd thema’s

31 januari 2017

Accept Onderzoek Yulius

Doel onderzoek

Het ACCEPT onderzoek vergelijkt de groepstrainingen PEERS en ROAD,voor jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar oud. Beide trainingen richten zich op thema’s die spelen in de puberteit en die voor jongeren met autisme lastig kunnen zijn. Het doel van ACCEPT is om jongeren te leren zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten.

De puberteit

De puberteit is een periode waarin op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied veel veranderingen plaatsvinden. Vrienden worden belangrijker en sommige jongeren worden verliefd of krijgen verkering. Jongeren komen
steeds vaker in situaties waarin ze zelfstandig oplossingen moeten vinden.

Voor iedereen is de puberteit een uitdaging, maar voor jongeren met autisme kunnen
al deze veranderingen extra lastig zijn. Een groepstraining kan dan ondersteuning bieden.

De trainingen

De PEERS -training is een sociale vaardigheidstraining die zich specifiek richt op het maken van vrienden en onderhouden
van vriendschappen. Aan de orde komen onderwerpen zoals:
• gespreksvaardigheden
• mengen in een gesprek
• humor
• kiezen van vrienden
• omgaan met afwijzing, pesten, roddels en ruzie.

De ROAD-training is een groepstraining die zich richt op kennis en inzicht in puberteitsthema’s.

Jongeren leren over onderwerpen zoals vriendschap, maar ook:
• verliefdheid
• lichamelijke veranderingen
• grenzen aangeven en herkennen
• plannen en organiseren
• zelfbeeld en emotieregulatie
• leefstijl en internetgebruik

Beide trainingen bestaan uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten op een locatie van Yulius. De trainingen worden gegeven in groepjes van 6-10 deelnemers. Ouders worden actief bij de training betrokken d.m.v. wekelijkse ouderbijeenkomsten en/of samenvattingen van de bijeenkomsten.

Deelnamecriteria:
• De jongere is tussen de 12 en 18 jaar
• Diagnose autismespectrumstoornis
• IQ > 70
• De jongere en ouder(s) zijn gemotiveerd om wekelijks deel te nemen aan een training

Het onderzoek

Jongeren en hun ouders die meedoen aan het onderzoek, weten niet van tevoren welke training ze zullen krijgen. De helft van de proefpersonen krijgt de PEERS-training en de andere helft de ROAD-training. Loting bepaalt aan welke training zij deelnemen. Voorafgaand, halverwege, direct na afloop en 14 weken na het einde van de training vindt er een meetmoment plaats om te kijken hoe het met de jongere gaat.

Tijdens deze meetmomenten wordt de jongere gevraagd om vragenlijsten in te vullen en een gesprekje te voeren. Ook de ouder(s) en de leerkracht/mentor worden gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. Verderop in deze folder is een schematisch overzicht van deze meetmomenten te vinden.

Aanmeldinformatie

De trainingen vinden plaats op locaties van Yulius. Aanmelden kan via de behandelaar.
Een jongere die geen behandeling bij Yulius heeft, kan worden aangemeld via een
verwijzing van de huisarts, specialist of het (sociaal) wijk- of jeugdteam van de gemeente.


Vermeld bij de verwijzing duidelijk dat het gaat om een aanmelding bij ‘Yulius, poli Autisme,ACCEPT-onderzoek’.

De zorg die Yulius verleent voor kinderen tot 18 jaar wordt bekostigd door de gemeente en wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeente.

Meer informatie over dit onderzoek?

Kijk op onze website van 'Autismeexpertisecentrum Yulius'


Neem contact op via accept@yulius.nl of telefonisch via 088-4051914

 

Onderzoeksteam
Gabrine Jagersma, MSc.
Sophie Jacobs, MSc.
Sakinah Idris, MSc.
Jorieke Duvekot, MSc.
Dr. Kirstin Greaves-Lord