Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Raeger - Autismecentrum in Rotterdam

30 januari 2017

Heeft uw kind autisme, zit uw kind thuis,maakt uw kind gebruik van de WLZ en PGB, dan kan uw kind in 2017 bij Raeger in zorg

U bent op zoek naar goede zorg voor uw kind?

Binnen autismecentrum Raeger worden kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS)of een vermoeden daartoe op dagbasis behandeld en begeleid. Raeger heeft als uitgangspunt zelfredzaamheid en autonomie te bevorderen, zodat kinderen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren, zich maximaal ontwikkelen en zo mogelijk (weer) kunnen doorstromen naar regulier/speciaal onderwijs of dagbesteding.

Wie is Raeger?

 RaegerRaeger is een organisatie die gelooft dat íeder kind zich kan ontwikkelen en dat íeder kind een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Hun benadering is zorgvuldig en positief, met oog voor de talenten en mogelijkheden van ieder kind.

Doelgroep

Alle kinderen met autisme zijn welkom bij ons. Raeger begeleidt en behandelt kinderen van drie tot dertien jaar. Is uw kind jonger of ouder? Schroom dan niet om contact met Raeger op te nemen. Raeger overlegt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Diensten

Raeger biedt de volgende diensten:

  • Hulp bij indicatie-aanvraag
  • Intelligentie onderzoek
  • Begeleiding en behandeling (groep en individueel 5 dagen)
  • Training en begeleiding ouders
  • Hometraining
  • Begeleiding en Behandeling Na School (BBNS)
  • (Schaduw)begeleiding op school in de klas
  • Zwemmen, sport/bewegingstherapie, Feuerstein, muziektherapie, logopedie,ergotherapie en fysiotherapie

Meer informatie?

Indien organisaties kampen met een wachtlijst voor kinderen tussen 5 en 13 jaar, neemt u dan contact met Raeger op.


Aanmelding of vragen kan via info@raeger.nl onder vermelding van “Zorg Rotterdam”.

Flyer

Download de flyer om deze te delen/verspreiden.