Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Studiemiddag Relationele en seksuele vorming voor jongeren met autisme

25 juni 2017

Op 22 november 2017 organiseert de werkgroep Relaties van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! een studiemiddag over relationele en seksuele vorming voor jongeren met autisme binnen het onderwijs. Tijdens deze middag maakt u kennis met een evidence-based Amerikaanse training, leert u hoe u bestaande lesmethoden op een ‘autismevriendelijke manier’ kunt toepassen en krijgt u vele praktische handvatten.

KLIK HIER OM JE DIRECT AAN TE MELDEN

Expliciete aandacht voor jongeren met autisme

De puberteit is een periode waarin op zowel lichamelijk, emotioneel als op sociaal gebied veel veranderingen plaatsvinden. Vrienden worden belangrijker en sommige jongeren worden verliefd of krijgen verkering. De puberteit is voor elke jongere een uitdaging, maar voor jongeren met autisme kan het aangaan en onderhouden van vriendschappen en romantische relaties extra lastig zijn. Uit recent onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum en GGZ-instelling Yulius blijkt dat jongeren met autisme vergelijkbare wensen en verlangens hebben als het aankomt op romantische en vriendschappelijke relaties als jongeren zonder autisme1. Voor jongeren met autisme is het wel een stuk lastiger om hiermee om te gaan. Zij ondervinden meer moeilijkheden op het gebied van vriendschapsvaardigheden, sociale acceptatie door leeftijdsgenoten en het adequaat kunnen omgaan met grenzen.

Ondersteuning rondom dit thema vindt bij jongeren meestal plaats in het onderwijs via relationele en seksuele vorming. Voor jongeren met autisme is het bestaande reguliere lesmateriaal echter niet altijd afdoende geschikt qua inhoud of qua vorm.
 

Deze studiemiddag richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je jongeren met autisme ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van vriendschappelijke relaties? Maak kennis met de unieke Amerikaanse evidence-based PEERS-training, specifiek ontwikkeld voor gebruik binnen het onderwijs.
  • Welke lesmethodieken zijn er om jongeren te ondersteunen in hun relationele en seksuele vorming?
  • Praktische handvatten om reguliere lespakketten m.b.t. dit thema ‘autismevriendelijk’ te maken en/of geschikt voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking.
  • Ervaringsdeskundigen aan het woord: hoe kan de relationele en seksuele vorming binnen het onderwijs volgens hen worden verbeterd?

Tijdens deze studiemiddag komen diverse experts en ervaringsdeskundigen aan het woord, zoals dr. Elizabeth Laugeson (ontwikkelaar van de Amerikaanse PEERS interventie).

 

Voor wie

Professionals in GGZ en Onderwijs

Loctie en datum

De Studiemiddag vindt plaats bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam op woensdagmiddag 22 november van 14.00-17.15 uur

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de studiemiddag. Aanmelden is wel noodzakelijk.

 

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier

1Linda P. Dekker, Esther J.M. van der Vegt, Jan van der Ende, Nouchka Tick, Anneke Louwerse, Athanasios Maras, Frank C. Verhulst, Kirstin Greaves-Lord. (16 maart 2017). Psychosexual Functioning of Cognitively-able Adolescents with Autism Spectrum Disorder Compared to Typically Developing Peers: The Development and Testing of the Teen Transition Inventory - a Self- and Parent Report Questionnaire on Psychosexual Functioning. Journal of Autism and Developmental Disorders, open access at Springerlink.com  (http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-017-3071-y)

Download: