Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Unieke kans - Gecertificeerde PEER trainer worden

25 juni 2017

PEERS train-de-trainer

Op 15, 16 en 17 november 2017 komt de ontwikkelaar van de Amerikaanse evidence-based PEERS-training, dr. Elizabeth Laugeson, speciaal naar Nederland om medewerkers van Yulius en het Erasmus MC op te leiden. U kunt van deze unieke gelegenheid gebruik maken om u ook te laten scholen zodat u als gecertificeerd PEERS-trainer zelf aan de slag kunt om jongeren met autisme te ondersteunen bij het maken en behouden van vrienden.

KLIK HIER OM DIRECT AAN TE MELDEN

Over PEERS

De PEERS-training is een Amerikaanse evidence-based sociale vaardigheidstraining waarbij de omgang met ‘peers’ (=leeftijdsgenoten) centraal staat en ouders actief betrokken worden. De training is ontwikkeld voor jongeren met autisme van 12-18 jaar die geïnteresseerd zijn in de manier waarop je vrienden maakt en vriendschappen onderhoudt.

Het unieke van deze 14-weken durende groepstraining is dat de inhoud gebaseerd is op het aanleren van gedrag waarvan in antropologisch onderzoek is aangetoond dat dit vertoond wordt door sociaal succesvolle jongeren. De PEERS interventie is goed theoretisch onderbouwd en gebaseerd op wetenschappelijk bewezen technieken. De sociale cognitie van de jongeren wordt gestimuleerd door het stellen van vragen waarbij het perspectief van andere personen dient te worden ingenomen. Met behulp van groepsactiviteiten en huiswerkopdrachten worden de geleerde vaardigheden ook in de thuissituatie en op school geoefend, met ondersteuning van de ouder. Ouders worden daarom actief betrokken door middel van parallelle oudersessies en opgeleid tot sociale coaches van hun zoon/dochter. Daarnaast is er tijdens de training veel aandacht voor het vinden van een geschikte bron van vrienden (vrijetijdsbesteding) om de geleerde vaardigheden mee te oefenen en succeservaringen op te doen.

Uit diverse internationale studies blijkt dat de interventie de beoogde effecten heeft én dat de resultaten 1 tot 5 jaar later nog steeds zichtbaar zijn, zoals: verbeterde sociale competentie, meer contacten met leeftijdsgenoten en meer kennis over ongeschreven regels omtrent sociaal gedrag (Mandelberg et al., 2014; Van Hecke et al., 2013; Schohl et al., 2014).

 

PEERS in Nederland

Om ook Nederlandse jongeren van PEERS te laten profiteren hebben Yulius en het Erasmus MC de PEERS-training naar Nederland gehaald, vertaald en aangepast aan de Nederlandse cultuur. Uit een kleinschalig vooronderzoek komt naar voren dat ook de Nederlandse PEERS training positieve resultaten oplevert. Momenteel wordt de PEERS-training in het ACCEPT onderzoek grootschaliger onderzocht op effectiviteit bij Nederlandse jongeren.

 

Voor wie

Professionals in GGZ en Onderwijs die geïnteresseerd zijn in autisme en vriendschappen. Je hebt een opleiding op HBO-niveau of hoger op het gebied van geestelijke gezondheid, medische en sociale opleidingen, psychologie of onderwijs.
Deelnemers moeten alledrie de dagen van de training volledig volgen om het certificaat tot PEERS-trainer te ontvangen.

Geïnteresseerden die niet over de juiste vooropleiding beschikken maar wel willen deelnemen, zijn welkom om deel te nemen aan de training, maar ontvangen na afloop geen certificaat tot PEERS-trainer.
 

Locatie, data

De opleidingsdagen vinden plaats bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam op 15, 16 en 17 november 2017 van 09.00-17.00 uur.
 

Kosten

De volgende doelgroepen met bijbehorende tarieven zijn gedefinieerd:

  1. De training is gratis toegankelijk voor medewerkers van organisaties die aan het ACCEPT onderzoek deelnemen óf die minimaal 15 jongeren doorverwijzen naar het ACCEPT onderzoek.*

  2. € 650,- voor Nederlandse professionals die PEERS kleinschalig in hun eigen organisatie willen gaan gebruiken met voor- en nametingen middels vragenlijsten en/of Nederlandse professionals die enkele deelnemers doorverwijzen naar het ACCEPT onderzoek (< 15 deelnemers includeren).*

  3. € 1.250,- voor Nederlandse professionals die PEERS eigenstandig willen gaan gebruiken in hun eigen organisatie, zonder deelname aan het ACCEPT onderzoek.

  4. € 2.500,- voor professionals van buiten Nederland die graag voor hun eigen taalgebied in PEERS willen worden opgeleid

* Voor meer informatie over doorverwijzen of deelname aan het ACCEPT-onderzoek, zie rechterkantblok of stuur een e-mail naar accept@yulius.nl

Voertaal
Engels

Accreditatie

Voor deze training wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • SKJ (kwaliteitsregister Jeugd)
  • NVO (pedagogen en onderwijskundigen)
  • NIP (psychologen)
  • FGzPT (Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten)

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de PEERS-training van 15, 16 en 17 november 2017
 

Vragen?

Heeft u vragen over de PEERS-training of deelname aan de ACCEPT studie, neem dan contact met ons op via peers@yulius.nl

Download: