Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Commitment 5e convenant bestuurders Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

01 maart 2018

In twee bijeenkomsten in februari 2018 is gepeild of er commitment bij de aangesloten is voor een volgende periode van het convenant.


De bestuurders* en sleutelfiguren van de organisaties waren beide uitgenodigd (*of manager met mandaat).

Ervaringsdeskundige zijn ook uitgenodigd omdat zij ook partners zijn van het convenant (NVA-ZH, mama vita, autismecafé Dordrecht).20180208 Foto HIA

Opkomst

Op dit moment zijn er 43 organisaties partner van het Autismenetwerk ZHZ.
De opkomst is als volgt (zie bijlage PDFvoor namen organisaties):
- 28 organisaties (65%) waren met 45 personen aanwezig
- 15 organisaties hebben zich afgemeld.
- 2 organisaties geven aan niet meer aan te sluiten. Beiden omdat de locatie of de afdeling van de organisatie te klein is om actief de kennis te brengen en halen in het netwerk.

 

Bundeling van input uit bijeenkomsten

20180213 Foto RotterdamIn een PDF vind je een bundeling van de input over de volgende vragen:

  • Welke verwachting heeft jouw organisatie minimaal van een platform/netwerk autisme in de regio ZHZ?
  • Wat zijn thema’s  die gezamenlijk moeten worden opgepakt (met wie/door wie)?

  • Welke organisatievorm past daarbij?