Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Jaarplan 2018 en terugblik op 2017

06 februari 2018

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid werkt met 45 organisaties aan het jaarplan 2018. Het jaarplan bestaat uit vier pijlers:

 • Toekomstbestending netwerk
 • Kennisdeling
 • Onderwerpen
 • Verbinding landelijk.

2018 staan de volgende onderwerpen centraal: herijking convenant, ervaringsdeskundigheid, complexe problematiek, autisme en ouderen, levenscoach, autisme en verstandelijke beperking, kennis autisme extern delen. 
Verder zal de website actueel gehouden worden, de  mogelijkheid van vragen of casuïstiek te bespreken en kennis rondom thema's delen. In het voorjaar zijn er twee bijeenkomsten gepland. Eén met het onderwerp 'onderprikkeling' en één met het ondewerp 'autisme en slaapproblemen'.

Toekomsbestendig netwerk

1.    Convenant herijken
2.    Behouden en/of uitbreiden partners
3.    Transparantie financiering netwerk
4.    Landelijk subsidie: ‘Duurzame verankering Autismenetwerken’

Kennisdeling

1.    Door middel van netwerkbijeenkomsten kennis delen.
2.    Casuïstiek bespreking
3.    Website actueel houden

Zie agenda netwerk voor geplande bijeenkomsten of  bij 'Terugblik' voor de bundeling van de kennis.

Onderwerpen

 • Ervaringsdeskundigheid
 • Complexe casuïstiek
 • Ouder worden en autisme en/of Autisme en ouder worden
 • Levenscoach
 • Kennis autisme extern delen
 • Autisme en verstandelijke beperking
 • Inspelen op actualiteiten

 Verbinding landelijk

 • Regionale autismenetwerken
 • Academische werkplaatsen Samen doen en Reach-aut
 • Coalitie Vanuit autisme bekeken
DOWNLOAD JAARPLAN 2018 - LINK naar PDF

 

Terugblik 2017

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid - 45 partners

In 2017 is het Autismenetwerk uitgebreid met twee organisaties en bestaat nu uit 45 partners. De partners zijn organisaties vanuit ervaringsdeskundigheid, GGZ, MEE, onderwijs, arbeid en verstandelijke beperking. Alle partners dragen volgens een verdeelsleutel gedeeltelijk bij aan de kosten van het netwerk. MEE Rotterdam en MEE Plus doen een extra budgetbijdrage. In 2017 ontvangt het netwerk subsidie voor het project ‘Duurzame verankering autismenetwerken’.
De netwerkpartners laten zien dat zij actief meewerken aan het verbeteren van (vroeg)signalering, zorg, ondersteuning en onderwijs voor mensen met autisme. Het netwerk staat zelf ook in verbinding met andere regionale en landelijke autismenetwerken in Nederland.

Inspireren + ontmoeten + kennis delen = samenwerken

Om ervaringsdeskundigen en professionals te inspireren en te ontmoeten zijn er netwerkbijeenkomsten rondom een thema of casus. In 2017 zijn er tien bijeenkomsten geweest. Er is kennis en aanbod gedeeld rond vijf thema’s: psychose, zindelijkheid, vriendschap, floorplay en genderdysforie. Daarnaast zijn er drie casuïstiekbesprekingen gehouden en twee bijeenkomsten met de sleutelfiguren van de organisaties. In 2017 is er ook specifiek aandacht besteed aan drie onderwerpen: inzetten van ervaringsdeskundigheid, complexe casuïstiek en actualisatie van het aanbod organisaties op de website. Van alle bijeenkomsten zijn terugblikken op de website www.autismenetwerkzhz.nl te vinden waardoor iedereen in de regio toegang heeft tot de gedeelde kennis en aanbod en de gelegenheid krijgt dit aan te vullen.

Resultaat voor organisaties

Door deelname aan dit netwerk behouden en vergroten organisaties - medewerkers en ervaringsdeskundigen - hun deskundigheid rondom autisme. Denk hierbij aan inhoudelijke kennis, laatste ontwikkelingen en kennis van de sociale kaart. Daarnaast vloeien er interne en/of lokale activiteiten uit voort in samenwerking met één of meerdere partners.

 

DOWNLOAD  RESULTAAT 2017 - LINK naar PDF