Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Werkwijzer - Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen

27 maart 2018

Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen is ontwikkeld voor de ggz-professional om te dienen als een hulpmiddel bij de te nemen stappen in en de te gebruiken instrumenten voor de psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen.

Deze werkwijzer is geen protocol en geen standaard. Deze werkwijzer is opgesteld conform de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Deze werkwijzer is evenals de richtlijn bedoeld om het rationeel klinisch handelen te ondersteunen.

Het staat u vrij het pdf-bestand te verspreiden onder uw collega’s.

Uitgave van deze Werkwijzer is mogelijk gemaakt door Sarr Expertisecentrum Autisme.