Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Korte wachtlijst voor intake en opname De Steiger

09 mei 2018

Yulius - De Steiger

Bij 'De Steiger kliniek' (expertise- en behandelinstelling voor mensen met autisme) komen behandelplekken vrij voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar, gediagnosticeerd met een autisme spectrum stoornis en normale intelligentie.

De wachtlijst voor intake en opname is momenteel kort is.

De Steiger is een open kliniek op basis van vrijwillige plaatsing en eigen leerdoelen die de jongeren opstellen (geen crisisplekken).

 

UPDATE 6 juni 2018 voor dit NIEUWSBERICHT

- De wachtlijst is relatief  kort voor de kliniek. Door recente aanmeldingen zijn de open plekken gevuld. De leeftijd voor de kliniek is 12 tot 21.

- Voor Zuid Holland Zuid is er, m.i.v. juni 2018, een Nee – tenzij regeling van kracht geworden. Cliënten van buiten ZHZ kunnen zonder meer aangemeld worden.

- Jongeren voor de ambulante zorg (poli en ambulante groepsbehandeling, waaronder PEERS) kunnen uiteraard aangemeld worden.

 

Leaflet De Steiger

In de leaflet vind je de criteria voor behandeling binnen een klinische setting.

Indicatiecriteria

De jongere moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Ambulante en (dag) klinische behandelmogelijkheden in de regio zijn niet toereikend gebleken; de ernst van de problemen overschrijdt de draagkracht van het gezinssysteem. Psychiatrische behandeling is aangewezen.
  • Er is sprake van een vastgelopen ontwikkeling waarbij het perspectief bestaat dat hierin door middel van klinische behandeling verandering kan worden gebracht.
  • Instemming van de betreffende jongere en overeenstemming met de ouders over een realistische doelstelling ten aanzien van de behandeling, is een voorwaarde.


Contra indicatie

Opname kan niet plaatsvinden:

  • bij ernstige fysieke of zintuiglijke handicaps, evenals ernstige agressie, acting out en ernstige impulsiviteit;
  • bij comorbiditeit in de zin van ernstige gedragsstoornissen of psychotische stoornissen;
  • als er veel verzet is bij de jongere.