Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

BBZ Rijnmond

BBZ Rijnmond is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van cliënten met AD(H)D, ASS, afgeleide problematiek en complexe gezinssituaties. Wij bieden binnen onze instelling specialistische zorg aan zowel kinderen, volwassen en gezinnen met een optimale samenhang in het zorgaanbod.

Het is de visie van BBZ Rijnmond om deze doelgroep beter te bedienen middels het leveren van geïntegreerde, centraal gecoördineerde totaalzorg bestaande uit behandeling én begeleiding van alle gezinsleden. Binnen deze visie past het ontwikkelen en integreren van psychiatrische behandeling binnen het bestaande begeleidingspakket. Middels dit unieke zorgconcept bewerkstelligt BBZ Rijnmond:

 • Effectieve, integratieve samenwerking binnen de zorgketen en daarmee preventie (of herstel) van eerdere versnippering van zorg;
 • Preventie van verergering van stoornissen en van comorbiditeiten;
 • Preventie van beroep op intramurale zorg;
 • Vergroting van maatschappelijke zelfredzaamheid van cliënten.

BBZ Rijnmond is een voorstander van het betrekken van het maatschappelijke speelveld bij de geestelijke gezondheidszorg. Daartoe zet BBZ Rijnmond, naast haar GGZ professionals, waar mogelijk en gewenst ook vrijwilligers in.  Bovendien is mantelzorg een integraal onderdeel van het BBZ Rijnmond zorgconcept: het zoveel mogelijk betrekken van de direkte omgeving van de cliënt bij zijn zorgverlening.

 

Folders/flyers en/of directe linken van producten BBZ Rijnmond
Diagnostiek Intelligentie onderzoek

Behandeling
Begeleiding
 • Kinderen:
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho educatie
  • Assertiviteitstraining
  • Faalangsttraining
  • Emotieregulatie
  • Werken aan planning en structuur
  • Zinderlijkheidstraining
  • Activiteitenbegeleider
  • Helpen bij structureren van huiswerk
  • Vergroten zelfstandigheid / eigenwaarde
  • Gespecialiseerde coaching ADHD
  • Gespecialiseerde coaching Autisme
  • Gespecialiseerde coaching Verstandelijke beperking
 • Volwassenen
  • ( Ambulante ) Woonbegeleiding
  • Psycho educatie
  • Assertiviteitstraining
  • Faalangsttraining
  • Emotie regulatie training
  • Ondersteuning bij het voeren van uw administratie
  • Ondersteuning in de communicatie met instanties
  • Planning en structuur in je leefsituatie
  • Ondersteuning bij werk en inkomen / situatie
  • Begeleiding bij AD(H)D
  • Begeleiding bij Autisme
  • Begeleiding bij ernstige persoonlijk problematiek
  • Vitalisering van depressie
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • Screenen van vrijwilligers

 

Update: 1 augustus 2017