Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

CCE

Het CCE richt zich op mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben. We zijn actief voor cliënten in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarnaast doen ook mensen in het speciaal onderwijs en de jeugdhulp een beroep op het CCE. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een ernstige meervoudige beperking, psychiatrische of gedragsproblemen. Er is vaak sprake van meerdere problemen of aandoeningen tegelijkertijd in combinatie met ernstig probleemgedrag. Voor het CCE is het niet van belang wie de zorg voor de betrokken cliënt financiert. We zijn er voor mensen met een blijvende stoornis of beperking, onafhankelijk van waar zij verblijven of wie de zorg verleent.

Meerwaarde CCE

  • Het CCE komt in actie als reguliere zorgprofessionals geen handelingsperspectief meer hebben. We zijn er voor mensen van wie de kwaliteit van bestaan ernstig onder druk staat;
  • Het CCE kan snel kennis en ervaring mobiliseren uit het hele land via een veelzijdig en uitgebreid netwerk van deskundigen;
  • Het CCE komt naar de cliënt en de zorgprofessional toe en is tijdelijk en aanvullend betrokken totdat er nieuw perspectief is en de zorgprofessionals weer zelf verder kunnen met de zorgverlening;
  • Het CCE heeft een brede blik en expertise in alle sectoren van langdurige zorg.
  • Via het CCE kunnen financiële middelen aangevraagd worden voor de uitvoering van adviezen;
  • Het CCE signaleert knelpunten in de zorg en brengt die onder de aandacht bij het ministerie van VWS.

 

Folders/flyers en/of directe linken van producten CCE
Advies en info
Expertise
Cursus/scholing Voor onderstaande cursussen zijn nog geen nieuwe data vastgesteld. Zodra die bekend zijn, krijgen belangstellenden daar bericht van. Sommige worden met name in company aangeboden.