Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Autisme en Acceptatie

Op donderdag 15 mei 2014 vond de Netwerkbijeenkomst met het thema 'Acceptatie versus Verwachting' plaats.

Deze middag werd georganiseerd met inzet van Eddee.

 

Acceptatie versus verwachting

"Op welke wijze kan acceptatie invloed hebben op de verwachtingen van mensen met autisme en/of ouders.

IMG 6177Kopie

De volgende kennis rondom het thema acceptatie/verwachting is opgedaan (genoemd door de deelnemers in de evaluatie)

* Beeld van de Klager/redder relatie ipv oplossingsgericht werken vanuit een hulpvraag.

*Goed om eens te horen waar in andere leeftijdsgroepen tegenaan wordt gelopen.

* De uitwisseling van expertise die aanwezig is op verschillende gebieden draagt bij aan een verbetering van de acceptatie

* Welke methodes je kunt gebruiken om acceptatie te verbeteren en verwachtingen bij te stellen. (bij kinderen en de ouders) Hoe verloopt dit proces. Hoe zorg je er voor dat je niet te snel in de redderrol schiet.

* Enkele tools en tips die ik te horen kreeg, meer in de zin van opfrissend!

* De uitspraken: 'Elke levensfase vraagt een nieuwe kijk op verwachting/acceptatie' en 'De onderliggende overtuiging moet veranderen wil het gedrag veranderen'.

* Dat hulpverleners vaak nog niet begrijpen waarom ouders moeite hebben met acceptatie en hun verwachtingen soms erg hoog stellen.

 IMG 6167

 

 

 

 

Deelnemers nemen tips en tools mee.

IMG 6173

 

 

 IMG 6171

Op deze bijeenkomst waren 16 mensen uit 10 verschillende organisaties aanwezig.


Netwerken in de pauze en afspraken maken.

Na de pauze werd in plenair verder kennis en ervaringen uitgewisseld. Nell Schepers geeft een toelichting op drama-driehoek en autonomiedriehoek.

Evaluatie

Na de bijeenkomst ontvingen de 17 deelnemers een digitale enquête. In totaal zijn er 8 enquêtes ingevuld (47%).

De bijeenkomst werd met een 7,4 gewaardeerd.

 

Lees verder alle uitkomsten van de evaluatie.

 IMG 6175IMG 6178

Leestips voor informatie over dit overdrachtsfenomeen 'dramadriehoek / autonomiedriekhoek':

Ian Stewart&Vann Joines, Transactionele Analyse,  H 23

Maarten Kouwenhoven, Handboek Strategisch Coachen, H 2 paragraaf 5

Fee van Delft, Overdracht en Tegenoverdracht, H1 en H2

Ien van der Pol, Coachen als professie, H8