Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Autisme - Floorplay

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen en jeugd in het autistisch spectrum en met verstandelijke beperkingen. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

 

FloorplayWanneer je werkt met een kind, of zelf een kind hebt, met een ontwikkelingsachterstand kun je de ervaring hebben dat het vaak zoeken is hoe je zo goed mogelijk de ontwikkeling kan stimuleren:

 • helpen de achterstand in te halen en/of
 • leren hiermee om te gaan en/of
 • zoveel mogelijk uit het kind te halen.

Dit kan een moeilijk, verwarrend en soms uitputtend proces zijn. Het komt dan ook regelmatig voor dat er wordt gedacht, dat het plafond van het kunnen van dit kind al is bereikt.

Deze kinderen hebben specifieke & speciale aandacht nodig om zich te kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Deze speciale aandacht vraagt een persoonlijke en professionele begeleiding voor zowel de ouder/begeleider als het kind.

Voor de ouders en behandelaars, die zoeken naar mogelijkheden -of denken dat het plafond al is bereikt- is Floorplay een goede methode om mee te gaan werken. Met Floorplay wordt “spel op maat” ingezet om de ontwikkeling te stimuleren. Voor ieder kind is een zeer specifiek en op maat gemaakt plan. Deze wordt onder begeleiding uitgevoerd door mensen uit zijn/haar directe omgeving.

Floorplay richt zich op alle gebieden van ontwikkeling;

 •       taal/spraak
 •       prikkelverwerking
 •       motoriek
 •       cognitieve vaardigheden
 •       sociale vaardigheden.

Presentatie en spreker

PresentatieTijdens de netwerkbijeenkomst op 14 september 2017 presenteert Danielle Hoogwerf (client-centered speltherapeut en floorplay specialist) op welke manier er gewerkt wordt speltherapie en met Floorplay.

Ook wordt het verschil is tussen Floorplay en speltherapie toegelicht. Speltherapie is therapie met het kind – Floorplay is coaching met ouders (voor het kind). Lees verder.

Ook wordt toegelicht hoe een specifiek en op maat gemaakt behandelplan tot stand komt. Er worden filmpjes gebruikt voor verduidelijking. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling over aanbod in de regio en input vanuit deelnemers. 

13 organisaties delen kennis (inhoud en ervaringskennis)

LuisterenEr waren 18 professionals vanuit 13 verschillende organisaties aanwezig. Organisaties vanuit de GGZ, zorg voor verstandelijke beperking, MEE, Samenwerkingsverbanden onderwijs en een aantal kleinschalige organisaties. Twee gezinnen hadden toestemming gegeven om videomateriaal van hun ervaring met floorplay te laten zien.

Een 7.7!

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over het kennisdelen over autisme en Floorplay en waarderen de bijeenkomst gemiddeld met een 7,7.

Vruchten van deze netwerkbijeenkomst

Expertise vergroot over autisme en Floorplay. Deelnemers noemen een aantal punten over kennis wat zij meenemen:

 • Het bestaan en mogelijkheden van Floorplay. Welke delen we hieruit in de organisatie kunnen gebruiken
 • De manier waarop met observatie kleine ontwikkelingen van het spel in kaart wordt gebracht.
 • Inhoudelijke informatie Floorplayen en de basisprincipes van Floorplay
 • De mogelijkheid tot training van medewerkers
 • Contacten die ik heb gelegd met o.a. Auris, Gemiva
 • Een algemene houding hebben van spelen metCollage Floorplay kinderen tijdens begeleiding.
 • Wij zijn al bekend met de basis van Floorplay die ook bij deze bijeenkomst werd verteld. Ik kan interessante info of voorbeelden terugkoppelen aan mijn team.

 • PDF presentatie Floorplay
 • Floorplay versus speltherapie

Deelnemers benoemen ook een aantal punten wat zij het meest interessant vonden:

 • Dat de methode Floorplay vooral voor begeleiders van toepassing is.
 • Het plezier tijdens spelen  belangrijk is
 • De Mijlpalen, mooi om hier vanuit te werken
 • Dat begeleiders op de werkvloer de techniek kunnen overnemen.
 • Het veel lager insteken bij spel i.v.m. mijlpalen
 • De uitleg over hoe Floorplay werkt.
 • Dat vaders beter zijn in mijlpaal 1 en 2 activiteiten, dan moeders. Het is logisch maar best handig om even zo expliciet te horen. Tevens goed te horen dat er eigenlijk 15 uur per week zo gespeeld moet worden voordat het effect geeft.
 • De onderzoeksresultaten omtrent floorplay in Amerika en Nederland
 • Hoe je kunt zien dat iemand in de leer-modus staat

De volgende tips over dit onderwerp worden door deelnemers gegeven:

 • Floorplay zorgt voor verbinding tussen begeleider/ouder en kind.  Het versterkt het contact en de interactie.
 • Het boek waar deze methodiek uitgebreid in beschreven staat is te bestellen bij RINO. 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft - prof. dr. Stanley I. Greenspan'
 • Binnen Auris wordt ook geschoold op Floorplay met name binnen de Ambulante behandeling in gezinnen en ook op het audiologisch centrum. Zij gebruiken dan onderdelen uit floorplay, de boom en de technieken als aanvulling op ons Hanen aanbod.

Aanbod Floorplay

 • Op de site van Rino staan alle Floorplay specialisten vermeld.

 • Mocht er vraag zijn naar workshops/studiedagen of implementatie van Floorplay is dit bespreekbaar met Danielle Hoogwerf. Zij kan kijken voor een passend aanbod.

  Speltherapie & Coaching Voorne-Putten : info@spel-therapeut.nl

 

Quotes van ouders en begeleiders

“Don’t teach, have fun”

“Ik ben me veel meer bewust van hoe ik spel in zet”

“Hij maakt veel meer contact en zoekt me op”

 “Ik weet nu hoe ik hem kan bereiken”

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen en jeugd in het autistisch spectrum en met verstandelijke beperkingen. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Bij de keuze voor de naam FloorPlay heeft de RINO zich gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

 

Tot ziens op een volgende netwerkbijeenkomst.


Nel Hofman