Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Terugblik Autisme en onderprikkeling

Onderprikkeling wil zeggen dat prikkels niet goed doordringen of 20180308 Collage Bijeenkomst Onderprikkelingdat er te weinig prikkels zijn.  Als prikkels niet goed doordringen kan het lijken dat iemand niet reageert, bijvoorbeeld als iemand iets zegt. Dat lijkt misschien onverschillig of onbeleefd.

Het kan helpen om mensen in de omgeving uit te leggen hoe dit bij mensen met autisme werkt. Veel mensen die last hebben van onderprikkeling, komen moeilijk tot actie. Hierdoor is het lastig om goed te functioneren. Het kan ook zijn dat je door het voorkomen van overprikkeling juist onderprikkeld raakt.
Inwendige prikkels.

Soms dringen ook inwendige prikkels niet goed door. Dan voelt iemand bijvoorbeeld niet dat je honger of dorst hebt. Of men herkent eigen emoties niet. Ook kan het voorkomen dat pijn of ziekte niet gevoeld worden, of dat men niet voelt dat er naar het toilet gegaan moet worden met alle gevolgen van dien
Gevolgen van onderprikkeling door autisme.

Onderprikkeling kan leiden tot functieverlies, leeg gevoel, verveling en somberheid. Om onderprikkeling te voorkomen is het nodig om te zoeken naar aanpassingen waardoor je kunt functioneren in de samenleving op een manier die jou voldoening geeft, zonder overprikkeld te raken.

Presentatie en sprekers op deze netwerkbijeenkomst

20180308 Barbara SpreektBarbara de Leeuw , autismecoach werkzaam bij Praktisch Autisme, is gespecialiseerd in de prikkelverwerking en geeft met regelmaat lezingen over dit onderwerp. Ervaringsdeskundigen staan haar regelmatig bij in deze lezingen.

 • Hoe beleeft iemand met autisme de wereld en hoe interpreteert hij of zij de binnenkomende prikkels?
 • Wat is overprikkeling en bestaat er ook zoiets als onderprikkeling?
 • En wat zijn de gevolgen voor degene met autisme en zijn/haar omgeving?

Barbara legt in deze bijeenkomst uit wat onderprikkeling is en hoe je dit kan voorkomen. Janneke, ervaringsdeskundige, deelt haar ervaringen met onderprikkeling en wat goed bij haar werkt als zij onderprikkeld is.

PDF - hand-outs presentatie

17 organisaties delen kennis20180308 Zaal

Er waren twee ervaringsdeskundigen en 35 professionals vanuit 17 verschillende organisaties aanwezig. Organisaties vanuit de GGZ, zorg voor verstandelijke beperking, MEE, Samenwerkingsverbanden onderwijs en een aantal kleinschalige organisaties.

Een 7.8!

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over het kennisdelen over autisme en onderprikkeling en waarderen de bijeenkomst gemiddeld met een 7.8.

Gedeelde kennis tijdens deze netwerkbijeenkomst

De expertise is bij professionals vergroot over autisme en Onderprikkeling. In het evaluatieformulier is er ruimte om opgedane kennis en/of andere kennis/aanbod over dit onderwerp te delen.

De volgende kennis nemen de deelnemers mee:

 • Overprikkeling en onderprikkeling kunnen erg op elkaar lijken. De context en de mate waarin iemand de cliënt kent zijn daarin erg van belang. Onderprikkeling wordt vaak onterecht gezien als 'luiheid' of 'passiviteit'.
 • Denk bij gebrek aan motivatie aan de mogelijkheid van onderprikkeling!
 • Wees alert op onderprikkeling. Ken je cliënt, kijk naar de context en realiseer je dat je cliënt niet zelf uit een fase van onderprikkeling komt maar jou nodig heeft. Ga naast de cliënt staan en pak samen weer de taken op.
 • Onderprikkeling aan de hand van verschillende sensorische gebieden. Er is soms dezelfde uiting als bij overprikkeling Zoek altijd naar persoonlijk cliëntprofiel om te interveniëren.
 • Middelen om onderprikkeling tegen te gaan.
 • Onderprikkeling , hoe je het kunt herkennen en wat je kan proberen in de hulpverlening.
 • Herkenning van gedragingen die ik kan koppelen aan onze cliënten. Dit was bij meerdere kennis en ervaringsvoorbeelden.

De deelnemers benoemen ook een aantal punten wat zij het meest interessant vonden:

 • De concrete voorbeelden van Janneke en de 5 stadia die zij hanteerde. Ook dat zij aangaf dat de omgeving een belangrijke rol heeft in het 'activeren' van de cliënt, omdat diegene het op dat moment niet zelf lukt.
 • Dat onderprikkeling kan leiden tot het helemaal niets meer uit handen kunnen krijgen.
 • Er zat voor mij geen 'nieuwe informatie' gehoord, wel een kadering van informatie.
 • Begrip hebben versus begrepen worden: dit zijn twee verschillende dingen. Met name dat laatste is niet altijd mogelijk in cliënt-begeleider contact. Daarin berusten is belangrijk.
 • De opmerking van de ervaringsdeskundige: “Niks eigen kracht, ik heb gewoon schop onder mijn kont nodig”. Met andere woorden -  gebaat bij strakke begeleiding.

De volgende tips over dit onderwerp worden door deelnemers gegeven:

 • Maak onderprikkeling meer bekend!
 • Ik begeleidde ooit een cliënt met ADD en PDD-NOS die kampte met onderprikkeling. Hij heeft hiervoor bij een arts neurofeedback gehad. Ik weet er het fijne niet van, maar het heeft hem ontzettend geholpen. Ik weet dat hij is aangesloten bij Dokter Bosman.
 • MEE Rotterdam Rijnmond ‘Sport MEE’: “Wij kunnen kinderen doorverwijzen voor zwemles naar fysiotherapeut gespecialiseerd in sensorische integratie.

Verdieping en theorie

Een aantal deelnemers gaven aan meer theorie en verdieping over dit onderwerp te willen horen/delen. Vind jij dit leuk om te vertellen of weet jij iemand neem dan contact op. Dan organiseren we een vervolg op deze bijeenkomst.

Tot ziens op een volgende netwerkbijeenkomst.


Nel Hofman