Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Autisme- vriendschap en vrije tijd

Jongeren met autisme kunnen moeite ondervinden met het aangaan van vriendschappen en onderhouden hiervan. Daarnaast kan de vrijetijdsbesteding beperkt en niet gevarieerd zijn. Hierdoor ondervinden jongeren met autisme soms isolement en komen minder in contact met leeftijdgenoten. Soms heeft dit zelfs gedragsproblemen tot gevolg (sociale afwijzing of sociaal isolement).

PEERS en ROAD

Er zijn programma’s die hierop inspelen: PEERS en ROAD. De PEERS -training is een sociale vaardigheidstraining die zich specifiek richt op het maken van vrienden en onderhouden van vriendschappen. De ROAD-training is een groepstraining die zich richt op kennis en inzicht in vriendschap, maar ook in andere thema’s die spelen tijdens de puberteit en voor jongeren met autisme lastig kunnen zijn.

ACCEPT  onderzoek

Momenteel wordt in Nederland onderzoek gedaan naar beide trainingen - het ACCEPT onderzoek. Dit wordt gedaan door Yulius in samenwerking met het Erasmus MC. Het doel van ACCEPT is om jongeren te leren zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten.

Presentatie en sprekers

In deze netwerkbijeenkomst wordt een presentatie gegeven over dit onderwerp, de programma's en het onderzoek door Gabrine Jagersma (orthopedagoog/onderzoeker), Marieke Wubs (sociotherapeut/trainer IAG/PEERS) en Sandra Kint (Gz-Psycholoog/behandelaar). Allen werkzaam bij Yulius.

De presentatie bevatte volgende onderdelen:

 • Presentatie over de trainingen PEERS en ROAD
 • Toelichting ACCEPT onderzoek
 • Verhaal door jongere met autisme die deel heeft genomen aan PEERS en/of ROAD


Tijdens de presentatie werd er gediscussieerd over de volgende dilemma’s:

 • Jongeren met autisme confronteren met het feit dat ze mogelijk vereenzamen of het daar juist niet over hebben.
 • De jongere blootstellen aan frustratie over het moeilijk aan kunnen gaan van sociale contacten versus dit niet doen omdat ze er last van hebben dat het niet lukt.

 

13 organisaties delen kennis

Er waren 17 professionals vanuit 13 verschillende organisaties aanwezig. Organisaties vanuit de GGZ, zorg voor verstandelijke beperking, MEE, Samenwerkingsverbanden onderwijs en een aantal kleinschalige organisaties. Anne Brouwer was als ervaringsdeskundige aanwezig.

Een 7.9!

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevredenzijn over het kennisdelen over autisme en vriensdhap. De bijeenkomst werd als leerzaam ervaren waarbij  praktische informatie (handige tips, voorbeelden) werd gegeven waardoor duidelijker wordt hoe hiermee om te gaan.

Vruchten van deze netwerkbijeenkomst

 • Meer kennis hoe je mensen met autisme kan ondersteunen in het maken en behouden van vriendschappen. De persoon moet zelf gaan handelen, welke hulp kan jij hen bieden.
 • Kennis waar mogelijkheden en talenten liggen bij mensen bij autisme.
 • Expertise vergroot over autisme en vriendschap. Deelnemers noemen een aantal punten over kennis wat zij meenemen:
  • Inhoud en het enthousiasme van de PEERS-training
  • het bestaan van PEERS en ROADS.
  • het belang van het hebben van vrienden; dat er aantoonbaar verband is tussen (meer) psychiatrische problematiek en het ontbreken van vriend(en)
  • dat je ook als begeleider mee kan naar de training, dus dat het niet alleen voor ouders en kinderen is
  • dat dit programma vanwege de praktijkopdrachten die thuis gedaan moeten worden, onder begeleiding van ouders, de effectiviteit toeneemt.
  • dat wij ook opleiding kunnen volgen
  • het verhaal van ervaringsdeskundige

 • De volgende tips over dit onderwerp worden gegeven:

Tot ziens op een volgende netwerkbijeenkomst.


Nel Hofman

 

Collage Autisme En Vriendschap