Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Eerst daden, dan woorden!
Vaktherapie als basis

Vaktherapie geeft waardevolle informatie

Voor mensen met autisme kan een vorm van vaktherapie kansen bieden. Het werken met muziek, beeldend materiaal of beweging biedt een laagdrempelige manier van contact.

Het maakt concreet waar het over gaat:

  • -Hoe kan je oplossingen bedenken als je werk niet blijft staan?
  • -Hoe kan je weten wanneer iemand wil stoppen?
  • -Hoe kan je je spel aanpassen?
  • -Hoe ga je om met allerlei prikkels?

In de therapie kan gelijk aan de slag worden gegaan om dit te ontdekken en te oefenen. Met de therapeut wordt de transfer naar het dagelijks leven gemaakt.

Organisaties ervaren en delen kennis rondom vaktherapieënVaktherapie Is 2

Gisela, Channa, Arthur en Monica zijn vaktherapeuten. In april 2016 deelden zij hun kennis en ervaring met 14 organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

De titel van de bijeenkomst paste heel goed bij hun werk: ‘Eerst daden, dan woorden’.

De deelnemers kregen een presentatie over de volgende therapieën:

-    Beeldende therapie ‘Doen en zijn’ (Gisela)

-    Muziektherapie ‘hier word je gehoord (Channa)

-    Muziektherapie in de klinische praktijk (Arthur)

-    PMT: ‘In beweging komen en je lijf ervaren’(Monique)

 

Beeldende therapie: ‘Doen en Zijn’

IMG 1234 2

Beeldende therapie is een actieve, ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en tastbaar eindresultaat. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en karton. De beeldende therapeut gebruikt verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch en de mindfulness invalshoek              

Muziektherapie: ‘Hier word je gehoord’

IMG 1231 2

Muziektherapie ondersteunt het kind of het gezin. Met speelse, muzikale activiteiten wordt gewerkt aan verandering. Muziektherapie werkt via muziek maken en luisteren aan bijvoorbeeld het verbeteren van het contact, het oefenen van gewenst gedrag, het verbeteren van de stemming en het omgaan met beperkingen.               

Muziektherapie in de kliniek (De Steiger)

Bij muziektherapie in de kliniek staan verschillende vormen van contact centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van muziekinstrumenten, zoals piano, gitaar, xylofoon, trommels, de eigen stem en het beluisteren van muziek. De kracht van de muziektherapie is de samenklank en het structurerende en harmoniserende karakter van de muziek zelf. Spelvormen kunnen zijn: om de beurt spelen, samenspelen, liedjes maken, spelen aan de hand van een thema. Veelvoorkomende thema’s zijn: vergroten IMG 1248 2 sociale vaardigheden, herkennen en uiten van gevoelens, reguleren van gedrag, opdoen van positieve ervaringen in het contact en verbeteren van het zelfbeeld.

PMT: ‘In beweging komen en je lijf ervaren’

In psychomotorische therapie (PMT) wordt gebruik gemaakt van allerlei bewegingsvormen, sportvormen en oefeningen gericht op lichaam

IMG 1253 2

sbeleving. De kracht van PMT is het ervaren en beleven van het eigen lichaam in contact

met de ruimte, materialen of de ander. Belangrijke aspecten zijn lichaamshouding, -taal en lichaamssignalen. Veelvoorkomende thema’s zijn: het herkennen van en omgaan met lichaamssignalen, grenzen, agressie en/of spanningsregulatie, het plezier in het bewegen en het versterken van de motoriek.

Mogelijkheden tot vergoedingen voor vaktherapie bij een eigen praktijk

  • De kosten kunnen opgegeven worden bij de belastingaangifte onder bijzondere ziektekosten.
  • Je kan door een behandelaar (BIG geregistreerde professional( verwezen worden. De betreffende therapeut (psycholoog, psychotherapeut of psychiater) opent een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) voor de behandeling. Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (beeldende therapie) deel uit maken van de behandeling. 
  • Vanaf 2015 is de WMO-Jeugdwet ingegaan. De aanmeldingen voor kinderen en jongeren gaan via de sociale wijkteams en/of de huisarts. De vergoeding voor deze behandeling vindt na een indicatie plaats door de gemeente.
  • Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om een vergoeding te krijgen van dit aanbod via de aanvullende verzekering onder ‘vaktherapie’. Bekijk dit op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

Niet alleen maar woorden maar ook daden

De deelnemers hoefden niet alleen maar te luisteren. Alle sprekers lieten de aanwezigen ervaren wat specifiek is aan muziek, beeldende of psychomotorische therapie is.

IMG 1242 2 IMG 1255 2 IMG 1244 2

Een 7.5 en feedback

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over de kennismaking met de tool ‘Wat werkt’. De bijeenkomst wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7.5. De deelnemers geven de volgende feedback

-    Ik ga navragen binnen onze organisatie of en hoe wij vaktherapie kunnen inzetten

-    Mooi om te weten wat mogelijkheden zijn.

-    Waardevolle aanvulling aan kennis voor ons werk als ambulant begeleider op school.

-    Ik heb weer leuke mensen ontmoet die ik ga contacten.

-    Het enthousiasme waar iedereen mee werkt

-    De mogelijkheden van financiering (onderaannemer)

-    De voorbeelden verduidelijkten de werkwijze en resultaten van de therapie.

 

Vruchten van deze netwerkbijeenkomstAanwezig 2

-    Er is informatie en kennis gedeeld over vaktherapie door 20 professionals uit 14 organisaties.

-     Er is een overzicht van (actuele) informatie:

 -     Er is verbinding ontstaan tussen 21 professionals van 14 verschillende organisaties.IMG 1249 2

 -     Een positieve beoordeling met een 7.5.

 -     Terugblik in PDF

 

Tot ziens op een volgende netwerkbijeenkomst!

Nel Hofman

April 2016

 

IMG 1246 2 IMG 1229 2