Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Leren lusten

Al vanaf zijn geboorte had Bas problemen met voeding. Hij dronk slecht en ging geen vaste voeding eten. Eten was altijd een drama. Op het moment van de diagnose autisme realiseerde Esther dat dit de oorzaak was van het niet kunnen eten. Het was dus niet zo dat Bas niet wilde eten.


Bas werd ouder en at alleen maar brood en bloemkool. Bloemkool was blank, alle andere kleuren groente accepteerde Bas niet. Het keerpunt kwam bij de opvang. Een andere situatie, altijd aan tafel zitten en altijd iets proeven. Al was het maar een hapje. Bas ging langzaam vaker iets anders eten.


Bas is nu 15. Het eten gaat nog altijd niet vanzelf. Esther heeft vooral geleerd het los te laten. Hoe meer aandacht hoe minder het lukt. En.. het loslaten van het ideale plaatje helpt ook - “Gezamenlijk eten en de dag doornemen is voor Bas niet goed en eten wij als gezin in stilte”.

Leren lusten is moeilijk als je autisme hebtQuote Leren Lusten

Er zijn weinig kinderen met autisme die, geheel volgens de Schijf van Vijf, gezond en gevarieerd eten. Veel ouders leggen zich erbij neer want andere problemen staan vaak op de voorgrond. Het eetprobleem kan echter zo groot worden, dat het de sociale omgang in de weg staat, de groei belemmert en/of de gezondheid van het kind in gevaar brengt.
Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het accepteren en proberen van (nieuw) voedsel. Dit kan onder andere komen doordat zij een probleem hebben met het verwerken van informatie die via de zintuigen binnenkomt. Door een teveel aan sensorische prikkels kan het zijn dat iemand niet in staat is om nieuwe smaken te verdragen. Ook de sociale context waarin gegeten wordt kan het ‘leren lusten’ moeilijk maken.

Organisaties maken kennis met ‘Leren lusten’

Annemiek en Frieda zijn werkzaam bij Yulius.IMG 1368 Zij zijn gespecialiseerd in autisme en eetproblemen. Zij leren kinderen en hun ouders om beter te eten. Daarnaast bieden zij professionals studiedagen aan rondom autisme, voeding en de sensorische informatieverwerking.

Eind juni deelden zij hun kennis en ervaring, over eetproblemen bij kinderen/jongeren met autisme, op een netwerkbijeenkomst van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Uit verschillende organisaties waren  er  20 professionals aanwezig. Esther, moeder van Bas, sl0ot met haar ervaringen naadloos aan bij de theorie.

Eten gaat niet altijd vanzelf

IMG 1356Annemiek en Frieda vertelden enthousiast over eetproblemen en de invloed van de sensorische informatieverwerking. Daarna namen ze de deelnemers mee op reis langs de zintuigen. Zowel de externe zintuigen zoals smaak, reuk, gehoor, visueel en tactiel als de interne zintuigen komen aan bod. Denk dan aan koude/warmte voelen, evenwicht, pijn, signalen vanuit organen.


Allerlei factoren van invloed

Er zijn allerlei factoren waardoor een kind met autisme moeite kan hebben met eten. Geen gevoel voor honger of verzadiging herkennen bijvoorbeeld. Ook lichamelijke aandoeningen, zoals een moeizame spijsvertering of motorische problemen, komen regelmatig voor. Vaak spelen sensorische problemen een rol. “Er zijn veel kinderen met autisme bij wie de zintuigen overgevoelig zijn.
Dan ruikt iets al snel niet lekker. Of het kraakt te hard of voelt te grof. Hierdoor kan het kind voedsel gaan vermijden".

Interventie - Stap voor stap, hap voor hapIMG 1359

Wat onder andere helpt bij het leren lusten is erkennen dat leren eten een langdurig en ingewikkeld proces is. Leren  lusten is niet meteen iets in je mond  steken en doorslikken. Dat is pas de laatste stap.
De eerste stap is een bepaald soort eten in je buurt verdragen, gevolgd door een klein stukje daarvan vasthouden. Dan een keer tegen je lippen aanhouden.
De volgende stap is het stukje eten in je mond en er weer uit. Vaak moet het eten wel tien keer in en uit je mond voordat je het oké vindt om het te door te slikken. Het kind bepaalt hoe snel het gaat. Dat zorgt ervoor dat je stappen kunt zetten, hoe klein ze ook zijn.

Literatuur en training

IMG 1360Voor meer informatie en/of kennis opdoen is er voldoende literatuur. Vanuit Yulius is er in ieder geval de signalenkaart en de brochure ‘Omgaan met moeilijke eters’. In de pauze bekijken deelnemers de meegenomen boeken en informatie.

Voor wie meer wilt weten is het mogelijk deel te nemen aan de studieochtend over dit thema op 25 oktober.

Voor vragen kun je terecht bij A.vanMaanen-Weber@Yulius.nl of F.vanderloos-Boudesteijn@Yulius.nl

Een 8.1!

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de kennisdelen over autisme en problemen met eten. Deelnemers geven aan dat zij de informatie met collega's delen, graag meer kennis willen in de organisatie over eetproblemen. Velen noemen ook dat zij kennis meenemen. Kennis over de inzichten in de zintuigen, de interventie en de zoektocht.

Vruchten van deze netwerkbijeenkomst

  • Er is informatie en kennis gedeeld over ‘Leren lusten’ door 10 organisaties. Actieve deelname door Gemiva-SVG groep, IVA, KompAss, Kummeling begeleiding, MEE Rotterdam-Rijnmond, Pameijer, ’s Heerenloo (gedetacheerd naar gemeente Rotterdam), Stek Jeugdhulp, Yulius, Zuidwester.

  • 21 professionals hebben kennis van:
  • Er is verbinding ontstaan tussen professionals van verschillende organisaties. Meer dan de helft was voor de 1e keer op een netwerkbijeenkomst.

  • Een positieve beoordeling met een 8.1. Deelnemers spreken waardering over de sprekers uit.
    Goed om van een ouder, dus ervaringsdeskundige, te horen hoe het is”.
    Esther, Annemieke en Frieda bedankt!

  • Er is een overzicht van (actuele) literatuur.

  • De bijeenkomst is het begin van de kennisdeling. Professionals willen hier een vervolg aan geven door casuïstiek bespreking, informatie/training over sensorische informatie, verdiepende training over thema voeding, tips literatuur en/of Teamondersteuning woonvormen/teams/afdelingen.

Tot ziens op een volgende netwerkbijeenkomst.


Nel Hofman
24 Augustus 2016
 

Powerpoint bijeenkomst
Terugblik in PDF
Uitkomsten evalutie bijeenkomst

 


Fotoalbum bijeenkomst