Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

“Wat is jouw lievelingsdier?”

Kennisdeling Pivotal Responce Treatment 

Olifant

Juda houdt van wilde dieren

Moeder Arianne vertelt: “Juda heeft door de PRT meer geleerd om een gerichte vraag met een introductie te stellen. Normaal zou hij plompverloren tegen iemand kunnen zeggen: “Ik weet veel van wilde dieren”. Vaak komt hier dan geen reactie op. Nu kan hij zeggen: “Ik weet veel over wilde dieren. Wat is jouw lievelingsdier?” of “Houd jij ook van wilde dieren?” Ik ben trots om nu te zien dat mijn zoontje een gesprek heeft op Prteen verjaardag!

Wat is makkelijker: De situatie oplossen voor je kind of natuurlijke leermomenten creëren?

Kinderen nemen van jongs af aan veel initiatief in contact. Hierdoor leren ze interacties vorm te geven, taal te gebruiken, oogcontact te maken, beurt te nemen, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen en sociale regels. Kinderen met een autisme nemen veel minder vaak initiatief in contact, hun motivatie zich tot anderen te richten is beperkt. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten, die andere kinderen wel benutten. Deze beperkte motivatie tot interactie bij mensen met autisme is van grote invloed op hun verdere ontwikkeling. Het is een kernprobleem. PRT richt zich op dit kernprobleem.

Negen organisaties delen kennis over PRT

Professionals vanuit MEE Rotterdam, MFC Paladijn, Middels Hoeksche Waard, Pameijer, SPON, Stek jeugdzorg, WijktIMG 0209eam Vreewijk, Yulius en Zuidwester delen op de netwerkbijeenkomst van Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid kennis en ervaring rondom PRT. Bij de aanmelding voor de bijeenkomst geven de deelnemers aan over PRT gelezen of gehoord te hebben. Het enthousiasme over dit onderwerp is hierdoor ontstaan. Een greep uit de vragen van de deelnemers vooraf: “Wat houdt het nu precies in, wat is het effect, hoe kan ik het inzetten in mijn organisatie en waar kan ik opgeleid worden?

Evelien en Julia – kennis en ervaring PRT bij Yulius

Evelien Huijssen en Julia Mouthaan hebben ervaring met de evidence based behandeling PRT. PRT wordt succesvol ingezet op de kinder-en jeugdpoli autisme van Yulius. Het doel van de behandeling is het versterken van de cliënt en het netwerk van de cliënt als het gaat oIMG 0210m de sociale interactie.
Julia en Evelien hebben de netwerkbijeenkomst voorbereid. Zowel op inhoud als het zoeken van ervaringsdeskundigen. Vooraf blijkt dat deelnemers interesse hebben in opleidingsmogelijkheden. Een reden om Hetty Joustra uit te nodigen.

Enthousiasme en motivatie bij de deelnemers

IMG 0213Op donderdag 28 mei komen de deelnemers bijeen in BW Oostpolder in Papendrecht. Door onverwachte afwezigheid vanuit Yulius neemt Hetty Joustra de presentatie over. Hetty merkt het enthousiasme en motivatie van de groep en heeft er zin in. Hetty vertelt over de theorie en laat filmpjes zien. Ook laat zij de groep een oefening doen met muizentrapjes maken. Hoe krijg je de aandacht van de ander die heel geconcentreerd en gefocust is op het muizentrapje maken?

Warm applaus voor Esmée en Arianne

Na de koffiepauze komen Esmée en Arianne aan het woord. Het is muisstil! Esmée is een jonge vrouw die goed verwoord wat PRT haar heeft geleerd. Zij vertelt hoe moeilijk ze het vond om een gesprek te voeren. Vaak vielen er stiltes of voelde zij zich Quote Esmeeongemakkelijk als ouders van vriendinnen haar wat vroegen. Door PRT leerde ze hiermee om te gaan en voelde ze zich meer op haar gemak als ze bij vriendinnen op bezoek was. Aan het einde geeft Esmée aan dat ze door PRT haar vervolgstudie Cultureel Erfgoed in Amsterdam is gaan doen. Ze weet niet zeker of ze het zonder PRT gedurfd had.

IMG 0217 (1)Arianne is moeder van Juda. Zij vertelt hoe leuk het is om te zien dat jouw kind kan genieten en plezier kan hebben. Door PRT heeft Juda geleerd om vragen te stellen en is nu ook in staat om vervolgvragen te stellen, wat zijn zelfredzaamheid vergroot. Arrianne vertelt ook dat zij als ouder betrokken werd bij de PRT van Juda. De combinatie van behandeling, begeleiding en trainen van de ouders helpt om het behaalde resultaat van de PRT te continueren. Arrianne en Esmée krijgen van de deelnemers een warm applaus.

 

Kennis over PRT gaat mee naar collega’s

De deelnemers vertellen bij terugkomst in hun organisatie aan collega’s vooral wat PRT inhoudt. Enkele deelnemers geven aan dat zij aan ouders gaan vertellen wat PRT inhoudt. Het is helemaal leuk om terug te horen dat een deelnemer mogelijkheden ziet omQuote Deelnemer PRT in de organisatie te gaan gebruiken. Zij heeft een overleg gepland om te brainstormen over de wijze waarop zij PRT in de organisatie kan halen’.

Cursus/training PRT – "Is het een idee om dit samen te doen?”

Vijf deelnemers zouden graag de cursus gaan volgen. Het is een kostbare cursus. Bij de evaluatie wordt gevraagd wie er geïnteresseerd is in de cursus. Wellicht is het een idee dat één organisatie de cursus in-company geeft waar medewerkers van andere organisaties bij aan kunnen sluiten. De coördinator brengt de mensen die dit aangegeven hebben met elkaar in contact.

Een 8,7!

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn. De bijeenkomst wordt gewaardeerd met gemiddelde een 8,7. De sfeer van de bijeenkomst wordt door iedereen als goed ervaren. Iets meer dan de helft geeft aan contacten gelegd te hebben met andere organisaties. De werkvorm (presentatie aangevuld met verhalen van ervaringsdeskundigen) werd unaniem (92%) als zeer goed ervaren.

Vruchten van deze netwerkbijeenkomst

-     PRT heeft een ‘gezicht’ gekregen door sprekende verhalen;

-     Er is bruikbare kennis over PRT opgedaan en gedeeld;

-     De deelnemers zijn geïnspireerd over mogelijkheden of kansen in de eigen organisatie;

-     Er is verbinding ontstaan tussen professionals van verschillende organisaties;

-     Er komt mogelijk een vervolg om gezamenlijk een opleiding te organiseren;

-     Een positieve beoordeling met een 8,7;

-     Een voorbeeld van opgedane kennis:

Het stimuleren van het kerngebied ‘motivatie tot interactie’ laat vooruitgang zien op alle ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld oogcontact of het delen van plezier. Binnen de PRT wordt ‘motivatie tot interactie' gezien als cruciale kernvaardigheid voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

Suggesties nieuwe onderwerpen

Tot slot levert deze bijeenkomst suggesties op voor nieuwe onderwerpen:

-     floor Play,

-     zindelijkheidstraining bij kinderen met autisme,

-     tieners en autisme,

-     zwangerschap/opvoeding en autisme.

 

Tot ziens op een volgende netwerkbijeenkomst!

Download dit artikel als Pdf

 

Nel Hofman

April 2015