Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Terugblik bijeenkomst sleutelfiguren Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid - 30 november

 PDF terugblik

Energie en plannen 2018

Website

Lancering website:

Het afgelopen half jaar hebben alle organisaties de informatie en het aanbod van de organisaties geactualiseerd.

Er zijn diverse mogelijkheden om de organisaties te vinden:

* Overzicht aangesloten organisaties met logo en korte info
Organisaties worden met logo en naam genoemd. Zodra je op het plusje klikt wordt er korte info gegeven over de organisatie en een overzicht van linken (organisatie, eigen pagina, laatste nieuwsbrief).

* Overzicht eigen pagina's organisaties

Voor elke organisatie is een eigen pagina op deze website gemaakt.

* Overzicht aanbod per categorie

Het is nog steeds mogelijk om per categorie te zoeken. Organisaties die een aanbod hebben worden hier genoemd.

* Mensen in ons netwerk

Professionals en ervaringsdeskundigen laten zien wat zij uit het netwerk halen. Het zou leuk zijn als meer professionals dit vertellen.

Marlies van Zelderen van Coachpoint en BBZ Rijnmond beet de spits af en vertelde haar verhaal.  Wie volgt.....?

--

ACTIE: Controleer nog even goed of alles juist staan. Begin januari wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de actualisatie van het aanbod.

  
Autismenetwerk na 2019

Het convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid loopt van 2016 tot en met 2018.

Het voorstel vanuit de stuurgroep is om vanaf 2019 van een periodieke convenant naar doorlopend/structureel convenant te gaan.

Hier is commitment voor nodig van alle bestuurders van de aangesloten organisaties.

Richard Scalzo (voorzitter stuurgroep en bestuurder MEE Rotterdam) nodigt de sleutelfiguren uit om met hun bestuurder en ervaringsdeskundige aanwezig te zijn op één van de twee bijeenkomsten in februari ( 8 februari 15-17 of 13 februari 9-11).

De uitnodiging met locatie volgt zo spoedig mogelijk.

ACTIE: Sleutelfiguren communiceren het voorstel en de data met bestuurder (of manager met mandaat).
 
Resultaten 2017

Even kort terugkijken naar 2017:

Het concept overzicht met resultaten wordt nog aangepast met resultaten genoemd door de sleutelfiguren:

-     Delen van casusbespreking

-     Casus moeizame plaatsing gedeeld

-     Contact onderling (met netwerkpartners)  wat opleverde dat behoefte en wensen van cliënten gebundeld werden en waar aanbod uit naar voren komt voor betreffende groep

-     MEE RR en Boba hebben samen een verdiepingstraining gegeven aan nieuwe MEE medewerkers en wijkteams

-     Gepolst welke organisaties iets voor Eddee konden betekenen in scholing motiverende gespreksvoering MEE/Yulius

--

ACTIE: Heb jij nog een resultaat wat je met één of meerdere partners hebt bereikt in 2017 laat dit dan weten.

  
Plannen 2018

Een belangrijk speerpunt voor 2018 wordt de expertise van de organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kunnen deze organisaties kennis halen en brengen in het autismenetwerk? Er volgt een bijeenkomst in maart.

De volgende onderwerpen worden genoemd om een netwerkbijeenkomst* te organiseren:

- Rouw en gemis na het krijgen van de diagnose

- Onderprikkeling

- Online psycho-educatie

- LVG en PTS

- Privacywetgeving

- Slapen

- Hechting en autisme

- Samenwerking ouders en begeleiders op woonvoorzieningen

- Eetproblemen en overgewicht

- Problemen Buik/darmen en autisme

- Autisme en vrouwen

- Autisme en kinderwens en/of autisme bij moeders

- Motiveren thuiszitters voor onderwijs (en wat leerkrachten hierin kunnen betekenen)

- Autisme en LVG 18+ (voor de wet) en veiligheid

- Aanbod van verschillende soorten van wonen

- Autisme 18+ en  (nog) thuiswonend

- Buiten de kaders kijken en werken / positieve krachten

- Ouder worden en autisme - hoe verder

- Voorlichting/bijscholing 1e lijn (tip; bijv via www.steunpuntkoel.nl)

- Voorlichting en bijscholing politie, brandweer, ambulance, reisleiders, UWV

- Bewegingstherapie

- Autisme en persoonlijkheidsontwikkeling

* Niet alle onderwerpen zullen mogelijk zijn. Het hangt af van de mogelijke inzet van één of meerder organisaties en beschikbaarheid van sprekers en ervaringsdeskundigen.

--

 ACTIE: Heb jij affiniteit met één van de onderwerpen, of ken jij iemand in je netwerk, neem dan contact op met Nel Hofman.

Overige punten

 

Het landelijk project 'Duurzame verankering autismenetwerken' loopt ten einde. Er is een aanvraag voor een vervolgsubsidie naar VWS gestuurd (nov 17). Medio december wordt hier verder over gesproken.

* Informatie over brief inzake het eindadvies van het Project Duurzame Verankering Autismenetwerken aan de Minister en Staatssecretaris van VWS - 22 november 2017