Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Bijeenkomst sleutelfiguren Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid  - Ervaringsdeskundigheid

18 april 2017

Verslag in PDF

 Kralingse Plas

Deelnemende organisaties en aanwezige sleutelfiguren

 • Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid bestaat op dit moment uit 44 organisaties.
 • Twee organisaties zijn voornemens zijn om partner te worden (Deviaa en Raeger).
 • Vandaag zijn er 33 sleutelfiguren aanwezig (70%).
 • Er zijn 2 nieuwe sleutelfiguren aanwezig: Hanneke van Willigen vanuit Antes en Karin Loendersloot vanuit Werkpad.
 • Er zijn 6 organisaties die een vervanger laten komen. Dank aan Susi, Hester, Sandra, Pameijer, Philippe en Susanne dat zij een vervanger konden regelen.

Uitwisselen ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

In 2018 wordt inzichtelijk gemaakt hoe organisaties en het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid structureel ervaringsdeskundigen inzetten. De volgende punten wordt komend jaar – is samenwerking met aangesloten organisaties -verder uitgewerkt:

 • Op welke wijze wordt er gewerkt met ervaringsdeskundigen
 • Wat zijn successen en wat zijn aandachtspunten
 • Zichtbaar maken wie welke expertise heeft
 • Pool van ervaringsdeskundigen
 • Welke financiële vergoedingen mogelijk zijn.

De start is een inventarisatie die gedaan is bij alle sleutelfiguren (respons is 71%). Zie bijlage Uitkomsten enquête inzetbaarheid ervaringsdeskundigheid.

Vandaag vertellen een aantal aangesloten organisaties hoe zij samenwerken met ervaringsdeskundigen. Donderdag 20 april is ‘structurele inzet van ervaringsdeskundigen’ een agendapunt voor de stuurgroep. Dit is samen met Barbara de Leeuw voorbereid. Zij zal ook aanwezig zijn bij de stuurgroep.

De volgende organisaties vertellen over hun expertise en ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigen:

 1. Carolien en Michael over de inzet bij MEE ZHECaroline En Michael
 2. Mirjam over de inzet bij MEE RR
 3. Barbara over de inzet bij Yulius/academische werkplaats autisme ‘Samen Doen!”
 4. Els en Jelle over de inzet bij Zuidwester en de opleiding voor ervaringsdeskundige LVB.
   

MEE Zuid-Hollandse Eilanden – thema avonden.

Meer informatie
- Contact opnemen met caroline.lanser@meezhe.nl

Caroline en Michael hebben ervaring om gezamenlijke een thema-avond te geven (Feiten en fabels over autisme).  Daarnaast heeft Caroline ervaring met het coachen van ervaringsdeskundige bij het opzetten van een contactgroep, bakkersclub en autisoos en auticafé.
 

MEE Rotterdam Rijnmond – groepsvoorlichting en training.

 

 

 

Meer informatie

-     Bijlage 2 Folder groepsvoorlichting

- Bijlage 3 Folder training met ervaringsdeskundigen

-     Contact opnemen met groepsvoorlichting@meerotterdam.nl

of mirjam.vandermeer@meerotterdam.nl

Het team groepsvoorlichting van MEE RR geeft voorlichting, trainingen en workshops over het (beter) herkennen van en communiceren en omgaan met mensen met een beperking. Ervaringsdeskundigen (mensen die zelf te maken hebben met een beperking of chronische ziekte) spelen een grote rol in de groepsvoorlichting van MEE.

Daarnaast kan MEE RR training met ervaringsdeskundigen geven over ‘Communicatie en omgang met mensen met een autisme spectrum stoornis’.

Zowel de groepsvoorlichting als de training worden altijd met een ervaringsdeskundige gegeven.

 

Yulius – Academische werkplaats ‘Samen doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:

-     Website www.autisme-samendoen.nl/klankbordgroep

-     Contact opnemen met ba.brouwer@yulius.nl

-     Aanmelden voor de nieuwsbrief

Samen Doen! vindt het belangrijk om producten te ontwikkelen waar zowel professionals als mensen met autisme graag mee willen werken. Daarom stimuleert Samen Doen! het betrekken van mensen met autisme en ervaringsdeskundigen vanaf een vroeg stadium in de productontwikkeling. Om dit goed te kunnen doen is een klankbordgroep opgericht: ASSertief.  Er zijn verschillende vormen van deelname aan klankbordgroep ASSertief

-     deelnemers aan werkgroepen en nauw betrokken adviseurs
Deze deelnemers zijn standaard aanwezig bij vergaderingen, en praten actief mee bij het tot stand komen van de producten. De deelnemers zijn gekoppeld aan een vaste werkgroep. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies.

-     een brede klankbordgroep – community
Deze deelnemers zijn niet gekoppeld aan specifieke werkgroepen, maar worden, veelal via e-mail, benaderd voor bijvoorbeeld het invullen van enquêtes, ontvangen verzoeken om deel te nemen aan groepsdiscussies of interviews. Deelnemers kunnen vooraf aangeven over welke thema’s zij willen meedenken. Zij geven gevraagd advies.

 

Zuidwester – inzet ervaringsdeskundige en opleiding voor ervaringsdeskundige.

 

 

 

Meer informatie:

-     Flyer ‘opleiding ervaringsdeskundige voor mensen met een LVB’

-     Contact opnemen met e.kievit@zuidwester.org

Els is coach ervaringsdeskundige en vertelt over de al jarenlange ervaring met het inzetten van ervaringsdeskundigen. Op vele vlakken ( benoemen…….) worden ervaringsdeskundigen ingezet. Mensen met een LVB worden gestimuleerd om de opleiding tot ervaringsdeskundigen te volgen in Eindhoven. Zo ook Jelle.

Jelle vertelt ons dat hij dit eerst niet echt wilde. Hij moest daar helemaal voor naar Eindhoven reizen. Hierin werd hij begeleidt en kon al snel zelfstandig reizen. Jelle vertelt enthousiast over de opleiding en over het werk wat hij doet als ervaringsdeskundige. De grootste groep waarvoor hij gesproken heeft is 400 mensen.

 

Uitwisselen aanbod

Alle sleutelfiguren wordt gevraag in de pauze, op het flapovers, het aanbod van de organisatie op te schrijven. Als ordening is nu gekozen voor leeftijdscategorie. Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt voor normale begaafdheid en verstandelijke beperking.

Deze input wordt door Nel gebruikt om het aanbod op de website te actualiseren. Er worden overzichten gemaakt met een link naar de organisatie. Dit is anders dan we nu gewend zijn (linken naar producten en diensten). Het blijkt niet haalbaar te zijn om dit actueel te houden. (hier volgt nog begin juni nog een mail over).

Vandaag zijn er vier organisaties die hun aanbod toelichten:

1.   Boba opleiding door Robin VissersKarin En Nel
2.   Werkpad door Karin Loendersloot
3.   Raeger door Peggy Ann
4.   Deviaa door Gerdien van Wijk.

   

Boba opleidingen door Robin Vissers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

    www.bobaopleidingen.nl

     Contact opnemen met info@boba-opleidingen.nl

Boba Opleidingen is een kleinschalige en persoonlijke praktijkopleider. Zij zijn zich gespecialiseerd in autisme. Dagelijks werkt het professionele team van Boba Opleidingen met mensen die allerlei varianten van autisme hebben. Deze kennis en ervaring delen wij graag. Daarom is Boba Opleidingen opgericht.

Bij Boba Opleidingen werken de docenten binnen het succesvolle concept van Boba Levensloopbegeleiding. Zij vinden maatwerk, persoonlijk contact en een directe verbinding tussen theorie en praktijk zeer belangrijk. Zij zijn er voor iedereen met ervaring: professionals, familieleden, vrienden, kennissen en voor mensen met autisme.

Zij bieden (voorlopig) twee opleidingen:

-     het Autisme Belevings Circuit

-     de Autisme Centraal Methodiek.

Tijdens de opleidingen ga je zelf aan de slag. Hierdoor groeit je autisme-deskundigheid en -vaardigheid. Uiteraard is er ruimte voor vragen, voor casussen uit de praktijk, voor twijfels en voor bedenkingen.

  

Werkpad door Karin Loendersloot

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

-     Folder Werkpad

-     www.werkpad.nl

-Contact opnemen met k.loendersloot@werkpad.nl

 

Werkpad is een specialistisch, landelijk werkend re-integratiebedrijf, label Kentalis.  Werkpad begeleidt mensen met een zintuiglijke (auditief / visueel) en/of communicatieve (autisme / taalontwikkelingsstoornis) beperking vanuit Werkfit trajecten en RE-integratietrajecten naar een passende arbeidsplaats en geeft jobcoaching op de werkplek. Opdrachtgevers zijn oa het UWV.

Daarnaast geeft Werkpad advies en voorlichting aan werkgevers die mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking in dienst hebben. Ook worden voor de genoemde doelgroepen

1-e / 2-e spoor trajecten en outplacement trajecten uitgevoerd. Werkpad gaat uit van kansen en eigen unieke kracht van de kandidaten.

Werkpad onderhoudt goede contacten met het netwerk van de kandidaten om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de begeleidingsvraag van de kandidaat, ook beschikt Werkpad over een breed netwerk mbt (keten)partners om indien nodig kandidaten door te verwijzen.

 

Raeger door Peggy Ann Clarck

 

 

Meer informatie

Presentatie in PDF

http://www.raeger.nl/nieuwe-locatie-rotterdam/

Contact opnemen peggy-ann.clarck@raeger.n

Raeger biedt vanuit haar christelijke achtergrond, kinderen met autisme een unieke leeromgeving. Zij behandelen en begeleiden kinderen vanaf drie jaar. Hun benadering is zorgvuldig en positief, met oog voor de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Er is veel ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. Zij maken gebruik gemaakt van de basisprincipes van Applied Behavior Analysis (ABA). Aanvullend kan gebruik gemaakt worden van TEACCH. In 2011 zijn zij gestart in Amsterdam met 4 kinderen, in 2017 begeleiden zij 80 kinderen. Sinds dit jaar is er ook een locatie in Rotterdam.

   

Deviaa door Gerdien van Wijk

 

Meer informatie www.deviaa.nl

 contact opnemen met gvanwijk@deviaa.nl

Deviaa is een begeleidingscentrum voor psychosociale hulpverlening, (ortho)pedagogische dienstverlening en coaching in Zwijndrecht. Gerdien brengt een aantal producten onder onze aandacht: Stressbegeleiding bij autisme, symposium autisme in je relatie en workshop gaming onder onze aandacht.

Devia biedt ook individuele begeleiding/behandeling en groepstrajecten. Hierbij kan gedacht worden aan de genoemde trainingen, maar ook aan 1 op 1 begeleiding, relatiebegeleiding voor echtparen waarin ASS een rol speelt in de relatie.

 

Nel Hofman

17 mei 2017