Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Terugblik bijeenkomst sleutelfiguren Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid - Imagospel

3 november 2016

Sleutelfiguren zijn belangrijke schakels

Elke aangesloten organisatie heeft één sleutelfiguur. Totaal zijn er 42 organisaties en 45 sleutelfiguren. De sleutelfiguur heeft verschillende rollen:

  • zorgen dat er opgevangen wordt wat leeft in de organisatie:
  • kennis bij elkaar passen en de individuele netwerken verknopen.
  • Ambassadeur zijn voor het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Twee keer per jaar bijeenkomen

Om deze taak/rol uit te voeren ontmoeten sleutelfiguren elkaar twee keer per jaar in een bijeenkomst.  In de bijeenkomst van 3 november stonden de activiteiten van de organisatie centraal.

Vooraf gebeld door Nel

Nel Hofman (coördinator) heeft in oktober met 29 sleutelfiguren – “Waar ben je mee bezig en wat leeft in jouw organisatie?”- via de telefoon gesproken.  In de gesprekken kwamen aandachtspunten en enthousiaste verhalen naar voren[1].

  • Aandachtspunten zijn onder andere de kennis in het wijkteam (over autisme, het aanbod en wat is belangrijk in de communicatie), de budgetplafonds van aanbieders en hoe om te gaan met de complexere problematiek.
  • Enthousiaste verhalen ging vooral over het samenwerken met ervaringsdeskundigen, deskundigheidsbevordering in organisaties (kennis en toepassing), het gebruik van ABC bij het geven van voorlichting/kennis en verschillende producten van organisaties.

3 november – een kleurige bijeenkomst bij Antes

Antes is sinds kort aangesloten bij het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Zij waren gelijk gastvrouw en de bijeenkomst werd bij hen in Portugaal gehouden. Dank daarvoor.  Centraal staat vandaag het delen waar je mee bezig bent en hoe je het komend half jaar je één of meerdere partners bij betrekt.

Collage 1E Indruk

Als werkvorm wordt het imagospel gebruikt.  Het imagospel is een interactief spel wat uitdaagt met volle aandacht naar elkaar te kijken en met elkaar in gesprek te gaan over huidig en gewenst imago. Paulien van der Veeken, imagocoach, leidt deze bijeenkomst. Nel is getraind in het imagospel. Wil je deze werkvorm gebruiken in je team, organisaties of bijeenkomst dan kun je contact opnemen met Nel.

Kennismaken - Eerste indruk

Alle sleutelfiguren wer

den, op volgorde van hoe lang zij sleutelfiguur zijn, in een rij gezet.  Door middel van bijzondere vragen gingen zij met elkaar in gesprek om zich voor te stellen en/of beter te leren kennen. Het is jammer dat er geen geluid bij de foto’s zit zodat je mee kan luisteren naar gesprekken.

 

Gekleurde hartjes, kwaliteiten en wat is jouw functie

Hartjes Verder Kennismaken

In het tweede deel van de bijeenkomst werd de sleutelfiguren gevraagd in welke maand hij/zij jarig is. Zo ontstonden er 5 tafels. Alle sleutelfiguren kozen  een gekleurd hartje (wat vind je mooi of wat past vandaag bij je).

Vervolgens vertelde ieder aan de tafelgenoten:

- Wie ben je

- Waar werk je

- Waar ben jij/ is jouw organisatie mee bezig

- Waarom heb je voor die kleur gekozen.

Op de achterkant van het hartje kon ieder lezen welke kwaliteiten bij de kleur horen.

Welke vraag heb jij (of jouw organisatie) en wie van de netwerkpartners wil je een vraag stellen.

Nog één keer werd iedereen verdeeld in nieuwe groepjes. In dit deel van de bijeenkomst stond het gebruik maken van de organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid centraal. 

 

Waar ben jij (is jouw organisatie) mee bezig en wie kan jou daarbij helpen of wie zou jij daar bij willen betrekken.

Zaal In Gesprek

 

Jij ben bijzonder…..

Aan het einde van de bijeenkomst werd iedereen gevraagd een ‘jij bent bijzonder… kaart’ in te vullen. Dertig sleutelfiguren schreven waarom zij en/of hun organisaties bijzonder is.  De input van deze kaarten wordt meegenomen in speerpunten van de strategische agenda (eind februari 2017 gereed).

        [1]Er is een overzicht van de besproken onderwerpen en deze zijn gedeeld met de sleutelfiguren.