Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Draagvlak voor hiaat in Autismenetwerk ZHZ

Op de vraag/mail van 9 mei voor ‘draagvlak vanuit de regio voor landelijke brandbrief’ en voorbeelden casuïstiek is er snel gereageerd en input geleverd.

Samenvattend een aantal rode lijnen uit de reacties:

 • Unaniem wordt er aangegeven dat er draagvlak is om een landelijke signaal te geven met input uit de regio
 • Het hiaat wordt herkend, niet alleen voor kinderen ook voor (jong)volwassenen.
 • Een indicatie verkrijgen is een knelpunt maar ook het daarna (snel) vinden van juiste aanbod in de regio.
 • Een aantal geven aan casuïstiek aan te kunnen leveren. Er is behoefte aan een format waar de casus kort beschreven in kan worden.
 • Een aantal geven aan dat – als eigen aanbod ontoereikend is - er alternatieven bedacht worden om het kind en ouders tijdelijke iets te bieden. Dit is niet altijd het juiste aanbod en erg kwetsbaar en lukt niet altijd.

Waar moet iets gebeuren om beweging te krijgen/houden:

Er zijn acties die vanuit verschillende invalshoeken om beweging te krijgen/houden in dit onderwerp:

 • Pitch bij de gemeente  om lokaal aandacht voor dit onderwerp te krijgen
 • Advocaat inschakelen
 • Onderwerp regionaal in de wijkteams bespreken.

 

Om beweging krijgen moet er aandacht komen en blijven bij:

 • Aandacht bij de politiek en gemeente (VWS, VNG, onderwijs)
 • Aanpassing beleidsregels indicatie (WLZ ook toegankelijk voor deze doelgroep)
 • Uitbreiden aanbod  (lokaal, regionaal, landelijk) en inkoop door gemeente van het aanbod.
 • Opleiden en werven begeleiders voor de uitbreiding van capaciteit.
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs om thuiszitters te voorkomen
 • Innovatief aanbod

Hoe nu verder?

 • Femke de Groot bundelt de reacties uit alle netwerken, NVA, VAB en komt met een voorstel hoe dit aan te pakken.
 • Voorstel om voor Zuid-Holland met een kleine groep bij elkaar te komen om de brainstormen over naar wie de brandbrief (of brieven) moeten. En bij wie de verantwoordelijkheden/eigenaarschap ligt.
 • Regionaal en lokaal blijven doen wat kan en mogelijk is. Dit vraagt een actieve houding van organisaties die aangesloten zijn bij het Autismenetwerk ZHZ:
  • alert blijven wat er rondom dit onderwerp gedaan wordt en dit delen - via de coördinator - in het netwerk
  • Aangeven wat jij en/of de organisatie nodig hebt als je dit onderwerp lokaal onder de aandacht wil brengen. Is er iets wat ik/wij gezamenlijk kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een pakket met korte memo over het hiaat,, verhalen uit de regio, voorstel/procesbeschrijving hoe de lokaal er beweging gecreëerd kan worden rondom het hiaat of welke innovatie)

Tot slot

Het zou goed zijn om van elkaars successen en goede voorbeelden te leren. Deel deze ook - via de coördinator - met het netwerk. Denk hierbij aan:

 • Wanneer komen deze kinderen/volwassenen in beeld?
 • Wat doet de organisatie zelf?
 • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid/regie?
 • Is het mogelijk om expertise erbij te halen en het kind op die wijze een aanbod te bieden?

Kan jij/jouw organisatie het verschil maken? En als je dat verschil wil/kan maken wat helpt jouw organisatie daar dan bij.

 

Nel Hofman

19 mei